Artikel DIN Magazine: De nieuwe pensioenwereld!

De samenwerking tussen DIN Zakelijk en Akkermans & Partners is eigenlijk het gevolg van de ‘nieuwe pensioenwereld’ zoals ik pensioen anno 2008 tegenwoordig altijd benoem.
In deze nieuwe pensioenwereld gaat het niet langer om de techniek maar om de communicatie. Hiermee bedoel ik dan weer niet de technische communicatie (bijvoorbeeld het UPO, een pensioenkrant of een mooie pensioensite) maar de echte communicatie met de klant; de werkgever, de OR en natuurlijk de pensioengerechtigde. Daar gaat het immers om, niet om mooie pensioenpraatjes maar om het echte pensioenwerk.

Nu de vergrijzing echt op gang gaat komen (de babyboomers van na 1945 worden vanaf 2010 65) en er binnenkort meer pensioengeld uitgekeerd dan opgepot wordt per jaar, wordt het een nieuwe pensioenwereld. Pensioengerechtigde moeten keuzes maken omtrent uitruil, hoog/laag, indexatieverwachtingen, mid-lifers kunnen hun definitieve pensioenrichting inzetten en jongeren mogen keuzes maken. Van niet sparen, tot levensloop en bancair sparen. Daarbij hebben ze natuurlijk hulp nodig. Niet alleen iemand die een berekening kan maken, want ach, wie kan dat niet? En als je het niet kunt, volgt je toch een cursus? Nee, ze willen adviseurs die op basis van de juiste (pensioentechnische) uitgangspunten hulp bieden zonder (te veel) belang bij de eindoplossing. Als die datgene bewerkstelligd wat de klant wil is het toch altijd goed? Wat betekent bijsparen, wat levert het op? Als mijn partner en ik beide het nabestaandenpensioen uitruilen wat levert dat op? Eerder stoppen, langer doorwerken, wat zijn de consequenties?

Ook werkgever willen veel meer weten. Hulp bij de kosten van pensioen (waardeoverdracht), bij communicatie en bij bijvoorbeeld RJ 271 vraagstukken. Maar ook hulp bij de afstemming met de werknemers, de uitleg bij het UPO, de opzet en uitonderhandeling van bijspaarmodules en de opstelling van exitvoorwaarden bij pensioencontracten.

Kortom, er is werk aan de winkel in pensioenland. En daarbij gaan wij u helpen. Met kennis maar vooral ook met kunde! Want ook dát is het uitgangspunt voor de samenwerking tussen DIN Zakelijk en Akkermans & Partners!

Vanaf nu zullen wij daarom in DIN Magazine een pensioencolumn voor onze rekening nemen. De ene keer inhoudelijk, de andere keur meer commercieel. Volgt u ze?

mr Theo Gommer MPLA is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice. Eric Jansen MPLA is commercieel directeur Akkermans & Partners Pensioen Netwerken.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015