Artikel FD elections: Het nieuwe politieke evenwicht en het PensioenAkkoord

De status?
Allereerst kunnen we constateren dat de beoogde aanpassingen op grond van het PensioenAkkoord pas per 2014 ingaan. Van belang zijn dus allereerst de afspraken dat de AOW-leeftijd wel eerder omhoog gaat. Zoals het er nu uitziet gaat per 2013 de AOW met 1 maand en vanaf 2014 met 2 maanden per jaar omhoog, zodat we in 2019 op 66 zitten en in 2024 op 67 jaar. Daarna gaat de AOW-leeftijd verder omhoog als de levensverwachting stijgt. Het goede nieuws is dus dat de AOW-leeftijd eerder en eerlijker omhoog gaat, in plaats van plotsklaps in 2020 (pas) in een keer naar 66 jaar.

Maar dan?
Afhankelijk van de samenstelling van een volgend Kabinet zijn er een aantal scenario’s. De meest reële is een ‘middenkabinet (VVD, PvdA, D’66). Zij zijn allen voorstander van een eerdere en snellere verhoging van de AOW-leeftijd, dat is inmiddels gebleken. Alleen de SP is immers ‘tegen’. Als zij in het Kabinet komen, de kans dat de VVD er dan in zit acht ik niet groot, zal het evenwicht waarschijnlijk zijn dat het blijft zoals het nu is. Tenslotte is het PensioenAkkoord juist ook door de werknemersorganisaties ondertekend. Of het goed is dat het huidige PensioenAkkoord voor wat betreft de pensioenleeftijd dan blijft zoals is het lijkt mij niet, dat hebben ik en overige deskundigen al uitputtend betoogd.

FTK2
Veel belangrijker is hoe omgegaan wordt met de invulling van FTK2. Naast de blijvende discussie over het invaren van opgebouwde rechten en het systeem waarbij de pensioenen worden aangepast aan leeftijdstijging en afhankelijk zijn van de rendementen (dat is nu natuurlijk ook al zo) an sich, is van het grootste belang hoe bepaald gaat worden wanneer er wel/niet geïndexeerd mag worden en wanneer er afgestempeld moet worden.
Met een Kabinet van PvdA en/of SP zal de druk om de ‘ouderen’ (per definitie immers bestempeld als de ‘zwakkeren’ in de samenleving) tegemoet te komen groter worden is mijn inschatting. Met de VVD en/of D’66 meer in de lead zal het evenwicht zodanig zijn dat het huidige FTK overeind blijft, hetgeen ik dan kwalificeer als de ‘strenge(re)’ invulling waarbij geen voorschot wordt genomen op toekomstige rendementen, die hoezeer ook realistisch achteraf alleen maar kunnen tegenvallen.

Al met al
Al met al kan de conclusie dus zijn dat de kans dat er met een nieuw Kabinet veel ‘gewonnen’ gaat worden niet zo groot is. Zonder een politiek oordeel te willen vellen, komen we wellicht nog eerder van de regen in de drup. De enige hoop die ik dan nog kan uitspreken is die van een krachtige staatssecretaris/minister van Sociale Zaken of beter, een staatssecretaris van Pensioen!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015