Artikel FD Optiek: Demotie is dé (pensioen)oplossing voor Balkenendenorm in (semi)publieke sector.

Het handhaven en/of invoeren van de Balkenendenorm is niet te doen in de (semi)publieke sector (FD 30 november). Onder andere zijn de voorgestelde maximale pensioenpremies veel te laag, stelt Van Zelm van de Hay Group, vooral voor ouderen. De mogelijkheid van (pensioen)‘demotie’ is de oplossing lijkt mij.

Demotie in pensioenzin betekent het volgende. In de 10 jaar voorafgaande aan het pensioen mag het salaris verlaagd worden, zonder dat dit gevolgen hoeft te hebben voor de pensioenopbouw. Met andere woorden, zonder ‘verlies’ van pensioen, kan toch gekozen worden voor een functie/beloning die lager is dan waarover pensioen mag worden opgebouwd. Deze hobbel naar beloningen volgens de Balkenendenorm is dus genomen. Hij lijkt een beetje op de vroegere VUT-regeling, toen ouderen plaats maakten voor jongeren, maar een ‘goed’ salaris behielden, met dito pensioenopbouw. Anno nu, niet meer werken en toch een goed inkomen past natuurlijk niet meer zoals begin jaren (19)70 wel. Maar een lager inkomen met wel een hoge(re) pensioenopbouw lijkt mij een prima overgang van de oude naar de nieuwe beloningswereld. Als we dan ook bewerkstellingen (kwestie van de wet aanpassen) dat bij de overgang naar een andere job, ook rekening mag worden gehouden met het (hogere) salaris bij de vorige werkgever is en passant ook het gesignaleerde probleem van arbeidsmobiliteit opgelost.
Nu dit kan gelden voor alle ‘goed betaalde directeuren’ vanaf 55 jaar, is het probleem over 10 jaar opgelost. Omdat dan – in 2020 – ook de AOW (en waarschijnlijk de reguliere pensioenleeftijd) omhoog gaat, gaan pensioenaanpassingen en de Balkenendenorm prachtig hand en hand. En kan iedereen zich 10 jaar voorbereiden op de ‘nieuwe tijden’, niet alleen in pensioenland, maar ook in beloningsland (in ieder geval in de semipublieke sector).
Wederom blijkt dat flexibilisering van pensioen een prima oplossing kan zijn voor vele (vermeende?) problemen.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015