Artikel FD Optiek: Open brandbrief aan Minister Kamp versoepeling rekenrente pensioenfondsen

Geachte heer Kamp, doet u het niet! U laat zich (mis)leiden door de verkeerde argumenten. We zijn al zo krap gefinancierd. U hebt al toegestaan de er geen kostendekkende premie wordt betaald. En nu verschuift u het probleem weer naar de toekomst. Het kan en mag niet zo makkelijk zijn om een probleem weg te definiëren. Als het zo makkelijk zou zijn hebben we nooit een probleem (gehad) in de financiële sector.

Het is niet ‘ons’ pensioengeld. Het is het geld van de werknemers, het is hun uitgestelde loon. Zij rekenen op een goede koopman in deze. En een goede koopman rekent zich arm en pas rijk als de winst echt gerealiseerd is. De nog niet in de dekkingsgraden meegenomen gestegen levensverwachting moet u hierbij ook in acht nemen. En dan, als u een hogere rekenrente toestaat, dan levert dat grosso modo 5%-punten op. Is een fonds met een dekkingsgraad van 98% in plaats van 93% of van 107% in plaats van 102% weer ‘boven Jan’ dan? Omdat het ‘toevallig’, ook dat is gewoon maar een momentopname, net boven z’n eigen herstelplan over de minimale dekkingsgraad van 105% zit? Kom nou. We komen gewoon € 400 miljard te kort als we echt eerlijk zijn. Door nu de rekenrente te versoepelen, verergert u het probleem.
U zet daarmee een enorme druk op het hele systeem. De (pensioen)tanker stevent af op de wal. In plaats van een forse ruk aan het stuur (afstempelen, nieuw pensioencontract) geeft u gewoon extra gas?! Leest u de column van dr. Emilie Schols van 26 oktober maar eens op FD Selections. De Titanic is echt vergaan hoor! Praat u gewoon ook eens met andere mensen. Mensen met ook kennis van zaken en een andere, meer realistische kijk op de pensioenwereld. Ik zal u verzekeren: uw ogen zullen open gaan. Daarna mag u beslissen, dat is tenslotte uw taak. Maar, dan bent u ook verantwoordelijk voor uw beslissingen, dat mag logisch zijn. Realiseert u zich hierbij dan ook dat uw beslissingen tot ver, heel ver, na vandaag de dag kunnen nadreunen. Geachte heer Kamp, u speelt met vuur inmiddels.

Theo Gommer, pensioenadvocaat Gommer & Partners/directeur Wetenschappelijk Bureau Akkermans & Partners en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015