Artikel FD Optiek: Pensioenbeleving Nederlanders is toch anders!

Het gebeurt niet vaak dat je in één reactie op twee ingezonden brieven kunt reageren, maar bij deze. Allereerst de reactie van Hamersma op het artikel van Kirch en Junge (FD 27 oktober). De laatste zin triggert: “Het is goed dat we de (jonge) werknemers beschermen in het huidige stelsel en hen een basisniveau aan pensioen meegeven tegen betaalbare kosten gespreid tijdens hun werkzame leven”. Dit is een uiting van paternalisme: volgens de Van Dale betekent dat ‘bevoogding’. Mogen jongeren dat zelf misschien bepalen? Ik zou u willen adviseren u eens in de x-generatie te verdiepen. Deze generatie is heel goed in staat zélf keuzes te maken én – heel belangrijk – accepteert de gevolgen, hoe deze ook zijn. Wij hoeven niet met simplistische ‘Jip en Janneke’-taal te worden geïnformeerd, laat staan verteld wat te doen. Juist aan dit soort uitingen gaat ons mooie pensioensysteem kapot. Kirch en Junge hebben dus absoluut gelijk als ze stellen dat er meer behoefte is aan individuele en flexibele invulling van pensioen. Het basisniveau waar Hamersma over rept kan uitsluitend gevonden worden in de AOW, een omslag gefinancierde volksverzekering, voor werknemers én overige ingezetenen. De brief van Coppes, die ‘pas’ begin 2010 55 jaar wordt en dus net buiten de boot dreigt te vallen, past hier mooi bij. Een veel betere oplossing dan om in een keer naar 66 te gaan in 2020 (en in 2025 naar 67) is het geleidelijk verhogen van de AOW-leeftijd. Ieder jaar 1 of 2 maanden. Beginnen in 2012 en iedereen kan zich voorbereiden. Voor de heer Coppes is het dan nog steeds 66 overigens, maar wel eerlijk tot stand gekomen. Als dit niet gebeurt, zal niemand zich meer solidair willen opstellen. Niet omdat men dat niet wil, maar omdat het onmogelijk wordt gemaakt. Aanvullende conclusie: het opleggen van je eigen mening aan anderen is niet meer van deze tijd.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015