Artikel FD Optiek: Pensioenstelsel is wel flexibel!

Jansen (FD 18 mei 2010) roept om de pensioenleeftijd te flexibiliseren. “Ons pensioenstelsel heeft een ‘harde’ pensioenleeftijd van 65 jaar”, schrijft of eigenlijk stelt hij. Dat is onjuist. De ‘richtleeftijd’ is inderdaad 65 jaar. Maar op grond van het rapport van de Commissie Witteveen (1995) kan het pensioen op ieder gewenst moment ingaan, dus voor 65 jaar, maar ook op 55, 53 of welke leeftijd dan ook. En er is slechts een uiterste leeftijd van 70 jaar, dan moet het ingaan. Uiteraard is het aan de werkgever, dat is immers degene die de pensioentoezegging doet, of hij dit toestaat, maar dat is een keus. Deze zelfde vrijheid is er ook in de (privé) lijfrentesfeer, dus bijvoorbeeld voor ZZP-ers. Ook de oudedagslijfrente kan op ieder gewenst moment ingaan maar uiterlijk op 70 jaar. Dat de uitkering bij eerdere ingang dan lager is, er is immers minder lang ‘gespaard’ en er moet langer uitgekeerd, is evident. Dat de uitkering naarmate langer wordt doorgewerkt hoger wordt is ook logisch. Daarnaast kan bij pensioen ook nog eens gekozen worden om de eerste jaren een hogere uitkering te krijgen en daarna een lagere. Dit moet binnen een bandbreedte van 100:75. Ook parttime pensioen, en dus parttime werken, zijn goede flexibiliseringsoplossingen die allang kunnen. Het ‘probleem’ zit dus niet sec in de fiscale mogelijkheden van het pensioenstelsel, maar in het gebruik van de mogelijkheden. Overigens ben ik wel van mening dat er nog veel meer flexibiliteit en dus keuzemogelijkheden bij moeten komen. Een daarvan is bijvoorbeeld een eenmalige lumpsum op de pensioendatum. Inderdaad, om leuke dingen van te doen. Pas als we werknemers meer mogelijkheden en derhalve verantwoordelijkheden geven gaat pensioen echt leven. En dat is hard nodig! Dat werkgever en werknemers daar in – goed – overleg invulling aan moeten en kunnen geven is de stap waarop we eigenlijk wachten.

Theo Gommer, directeur Wetenschappelijk Bureau Akkermans & Partners, pensioenadvocaat Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015