Artikel FD Optiek Recht & Belastingen: Pensioenwet moet aangepast

Pensioenwet moet aangepast; afkoopmogelijkheden kleine pensioenen schaadt werknemer teveel. Economische crisis verergert dit.

Vanaf 2009 mogen pensioenuitvoerders kleine pensioenen – € 417 per jaar - afkopen. Inmiddels wordt dit op grote(re) schaal toegepast. Als het gaat om pensioenrechten van voor 2007 moet de werknemer er zelf mee instemmen en kan hij het derhalve blokkeren. Als het echter gaat om rechten die ontstaan als gevolg van het beëindigen van de dienstbetrekking na 2007, bepaalt de uitvoerder de afkoop. Een werknemer kan dit maar op één manier ‘voorkomen’, en dat is door zijn premievrije pensioenrecht middels waardeoverdracht over te dragen naar de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever. Maar, en daar zit de pijn, dan zijn er 3 probleemsituaties. Stel ik heb geen nieuwe werkgever omdat ik zelfstandig ben geworden. Dan heb ik geen recht op waardeoverdracht, het kan immers nergens naar toe. Of ik heb wel een nieuwe werkgever, maar die heeft geen pensioenregeling. Tot slot, en die is er als gevolg van de economische crisis bijgekomen, ik wíl niet naar de nieuwe uitvoerder. Deze heeft weliswaar weer een dekkingsgraad boven de 100%, zodat de waardeoverdracht überhaupt geëffectueerd kan worden, maar ik heb te weinig fiducie in de toekomst van dat fonds. Of mijn oude fonds staat er veel beter voor en daar worden de pensioenrechten de komende jaren wél weer geïndexeerd. Dan mag de uitvoerder toch afkopen.
En als ik meerdere premievrije pensioenaanspraken hebt, van stel 3x € 200 per jaar, dan mogen alle 3 de uitvoerders afkopen. Maar voor de werknemer is het wél € 600 per jaar (plus toekomstige indexatie). De oplossing zit in de mogelijkheid dat de werknemer ook als het gaat om na 2007 premievrij geworden rechten moet instemmen. Hierdoor gaat echter de reden van de mogelijkheid van afkoop kleine pensioenen, namelijk het beperken van administratieve lasten, teniet. De oplossing die dan nog overblijft, is de werknemer het recht te geven zijn kleine premievrije pensioenrechten onder te brengen (al dan niet gebundeld) bij een uitvoerder naar keuze! Die desnoods losstaat van zowel oude als nieuwe werkgever.
Nu pensioen ‘van de werknemer’ is, moet deze mogelijkheid er snel komen lijkt mij.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015