Artikel FD Optiek: Verbod op provisie gaat geld kosten!

Minister De Jager heeft een provisieverbod aangekondigd voor complexe financiële producten, onder andere dus voor pensioen- en levensverzekeringen. Hoewel ik het werken op fee-basis uiteraard toejuich zijn er toch twee belangrijke aandachtspunten. De eerste is dat – in tegenstelling tot wat geacht wordt vaak – ook advieskosten fiscaal aftrekbaar zijn. Uiteraard voor bedrijven maar ook voor de gewone consument. Zolang de totale premie plus fee maar binnen de fiscale lijfrente-aftrekruimte blijft is de totale betaling door de consument volledig aftrekbaar. Anders ligt het als er geen verzekering wordt afgesloten, dan zijn de advieskosten niet aftrekbaar. Om te voorkomen dat er dan maar een minimale lijfrente-premie wordt betaald, en die overeenkomst na een jaar weer wordt opgezegd, pleit ik ervoor om alle advieskosten die consumenten maken ten behoeve van hun financiële situatie gewoon aftrekbaar te maken. Nu consumenten in toenemende mate zelf verantwoordelijk zijn en worden voor hun pensioenvoorziening acht ik dat ook verdedigbaar.

Ook moet bedacht worden dat fee’s gepaard (kunnen) gaan met BTW. De totale aftrekbare advieskosten zullen dus in vergelijking met provisie eerder hoger dan lager worden. Dat tot slot nu al stemmen opgaan dat het uurtarief gereguleerd moet worden om uitwassen te voorkomen is voorbarig. De markt reguleert dat vanzelf. Dat de AFM toezicht moet en gaat houden op de inducementregels om te zorgen dat de totale beloning wel in relatie staat tot de prestatie mag logisch zijn. Maar opgelegde vaste uurtarieven zijn natuurlijk uit den boze. Dát is nu eenmalig de consequentie om provisie los te laten.

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015