Artikel FD Optiek: Wordt de AFM wel door Financiën ondersteund?

De Autoriteit Financiële Markten heeft de Leidraad passende provisie financiële dienstverleners gepubliceerd. Hierin stelt zij – en ik kan mij daar in vinden – dat een beloning op fee basis, in plaats van provisie, de voorkeur heeft. So far, so good. Echter er is dan wel een probleem en zeker een fors aandachtspunt. Als in een produkt provisie zit, dan is deze provisie (indirect) fiscaal aftrekbaar, immers de totale premie wordt in mindering op het inkomen gebracht. Denk aan provisie in lijfrenteprodukten. Als daarentegen de adviseur een nota stuurt aan een particuliere cliënt, dan is de vraag of deze nota aftrekbaar is. Zoals ik al eerder heb aangegeven heeft het Ministerie van Financiën eind jaren ’90 kenbaar gemaakt dat ook advieskosten die in het kader van het aangaan van een verzekeringsprodukt worden gemaakt, gewoon fiscaal aftrekbaar zijn. Desgevraagd geeft Kockelkoren van de AFM aan dat hij de indruk heeft dat de Belastingdienst het aftrekken van advies- en bemiddelingskosten bij hypotheken toestaat binnen het fiscale regime. “Het zou goed zijn als de belastingdienst haar beeld op haar website publiek zou maken”.
Het wekt dan mijn verbazing waarom dit niet beter wórdt gecommuniceerd. Naar de financiële dienstverleners én naar de consument zelf! Als het de bedoeling is dát er snel en zakelijk verantwoord wordt overgegaan naar beloning primair op fee-basis dan moet dit ook goed worden begeleid vanuit Financiën. Pakt u het op minister Bos?

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015