Artikel FD Selections: Afkalving positie werknemers?

Als ik een aantal zaken op een rij zet dan moet de conclusie zijn dat de hechtheid van de ‘werknemers’ tanende is. Daar waar de werkgevers ‘prima hebben gescoord’ met het PensioenAkkoord en en bloc gaan voor premiestabilisatie en minder eigen en dus meer verantwoordelijkheid voor werknemers, valt het werknemers’bolwerk’ een beetje uit elkaar.

En wordt ook nog eens ‘aangevallen’ door een liberale Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die wil morrelen aan de CAO-regels (de algemeen verbindend verklaring) en zelfs een arbeids- en dus verhuisplicht nastreeft.

De nieuwe vakbeweging moet zich nog uitvinden alvorens een nieuwe rol te kunnen innemen. Tot die tijd is de nieuwe werknemer dus aangeschoten wild.

De groep ZZP-ers blijft groeien, ondanks de economische malaise. En het aantal pensioenfondsen – dat toch een mooi cordon vormde voor het werknemerspensioen - is snel dalende.

De vraag is dan of dit zich in 2012 voortzet. Als ik de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren doortrek, dan vermoed ik van wel. Meer individualisering en minder solidariteit. Dit wordt ook nog eens extra binnen het pensioengebeuren gevoed omdat we steeds meer ‘categorieën’ werknemers hebben: actieve – jonge(re) en oude(re)- , slapers, ex- en vooral gepensioneerden. Met allemaal ook hun ‘eigen’ pensioenbelang.

De werkgevers vinden dit prima, zolang zij (financieel) weten waar ze aan toe zijn.

De conclusie moet dan zijn dat er meer ‘wettelijke’ bescherming moet komen voor individuele werknemers, daaronder toch ook verstaan ZZP-ers. Pensioenplicht – al dan niet met opting-out mogelijkheden – is dan niet onrealistisch. Ook een ‘soort’ algemene werking, in die zin dat áls er pensioen wordt/moet toegezegd, dan moet dit ook een fatsoenlijk pensioen zijn. Fatsoenlijk voor wat betreft de hoogte en invulling, maar ook voor wat betreft de uitvoering, de kosten, de communicatie etc. Daarop kan de werkgever dan natuurlijk wel worden aangesproken. Het FD kopt niet voor niets afgelopen week dat de hoogte van verzekerde pensioenen veelal tegenvalt.

Feitelijk staat dit al in de Pensioenwet. Tijdens lezingen geef ik het altijd als volgt weer. De invulling van de zorgplicht bij arbeidsrelaties in relatie tot pensioen is als volgt.

• taak werkgever/uitvoerder: wettelijke zorgplicht: 
    • pensioenbewustzijn verbeteren; 
    • investering inzichtelijk maken; 
    • opbrengsten inzichtelijk maken;

• taak werknemer: eigen verantwoordelijkheid: 
    • financieel plan (laten) maken; 
    • verdiepen in materie.

Als er dan minder ‘sociale (partner)’ en wettelijke bescherming is voor de werknemer dan moeten én werkgevers én werknemers zich (goed) het bovenstaande realiseren.

Op naar een nieuw en wederom dynamisch pensioenjaar 2012!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015