Artikel FD Selections: AFM geeft iedereen een sneer!

De AFM is goed bezig de laatste tijd. Ze hebben zoveel geconcludeerd, dat ik het eerst even rustig moest laten bezinken. Gaat u maar na.

Allereerst concluderen ze dat pensioenverwachtingen te hoog zijn. En dat ligt aan de communicatie – dat is natuurlijk ook zo. Vervolgens stellen ze dat de verstrekte pensioeninformatie door aanbieders bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid te kort schiet vanuit zorgplicht. Dat startbrieven onvolledig zijn én niet begrijpelijk. En het UPO is voor velen moeilijk te doorgronden.

Uit haar onderzoek naar de kwaliteit van pensioenadvisering blijkt vervolgens dat 94% onder de maat is. Zowel aanbieders, brancheorganisaties, software-ontwikkelaars en ook de werkgevers worden opgeroepen beter hun best te doen. En natuurlijk de financieel dienstverlener zelf. Deze is overigens wel heel goed voor wat betreft zijn eigen beloning. Dat is overigens ook een kwaliteit…..

De vraag is vervolgens natuurlijk: is het terecht, al die kritiek? En wat gaan we (‘de branche’) er aan doen? En wat is dan de oplossing?

Nou heb je altijd ‘goeden’ en ‘slechten’. De goeden wisten dit natuurlijk allemaal al, en zeggen – soms zeker niet onterecht, het onderzoek naar ‘adviseurs’ van de AFM richtte zich uitsluitend op provisie-adviseurs, terwijl in pensioenland toch inmiddels echt de fee-adviseurs dominant zijn. De slechten wisten het vast ook wel, maar dachten er mee weg te komen. Ze hadden echter buiten de AFM gerekend. Iedereen moet zichzelf dus maar eens goed ‘spiegelen’ lijkt mij!

Vervolgens spelen er wel een aantal zaken die eigenlijk vaststaan. Zo ís de startbrief natuurlijk niet begrijpelijk. Dat ligt gewoon aan de startbrief zelf. Dat geldt ook voor het UPO. Tenminste, áls je het onderzoek van de AFM accepteert, dan blijkt dat het geval. Had ik niet al eens eerder geschreven dat het UPO wel ‘uniform’ is, maar dat dat alleen blijkt als je vergelijkt met je buurman; dat doe je niet, dus is het een gewoon Pensioenoverzicht en inderdaad, wat deden we daarmee, in de ‘grote doos’, om ooit nog eens te beoordelen?!

We – de branche – moeten dus aan de slag, kritisch, ook op de beweringen van de AFM, maar we móeten verbeteren. Financieel adviseurs voorop, dan aanbieders en iedereen in de periferie. Dat betekent ook offensief op zoek naar betere en vooral andere communicatie. Het UPO is beter dan een PO, maar blijkbaar niet goed genoeg. Dat geldt ook voor het indexatielabel. Bootjes was natuurlijk niets (hoe kwamen ‘we’ erop!), muntjes is beter, maar kleurtjes is ideaal. Denken werknemers dan bij een groen indexatielabel dat ze een goede regeling an sich hebben? Misschien. Maar als dat zo is, gaan we toch de hele regeling ‘labelen’. U hebt een oranje pensioenregeling met een groene indexatie. Prachtig toch?!

Kijk, dat noem ik nou vernieuwend en toekomstgericht denken!

Tot slot kan dit proces fors versneld worden. Niet alleen door de professionals, helaas, want als dat zou kunnen, nam ik en vele ‘goeden’ met mij, direct het initiatief.

Door wie dan wel? Door de klant: de werkgever en de werknemer. Zij moeten het gewoon niet meer accepteren! Ook zij hebben een eigen verantwoordelijkheid (dat zegt de AFM ook terecht). In de wet staat dat pensioeninformatie juist (dat is het dus nog niet), tijdig (dat kan alleen als het begrijpelijk is……) en begrijpelijk moet zijn. Dat gaan we vanaf nu maar eens omdraaien.

Dus werkgever en werknemer: als pensioeninformatie niet begrijpelijk is, stuur het dan gewoon terug. En vraag om betere info?! Anders bent u ook zo mondig, toch? Pas dan wordt informatie communicatie!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015