Artikel FD Selections: Afstand van pensioen

Regelmatig komt het nog voor dat werknemers niet mee willen doen met de pensioenregeling. Bij een verplichte regeling bij een bedrijfstakpensioenfonds kan dat uiteraard niet en ook bij ondernemingspensioenfondsen komt het niet vaak voor. Verder willen steeds meer werknemers geen nabestaandenpensioen verzekeringen. Het aantal tweeverdieners is hier natuurlijk debet aan.

Dat het niet altijd goed gaat bleek onlangs. De kantonrechter in Zwolle oordeelde dat een afstandsverklaring voor het nabestaandenpensioen niet geldig was. De werkgever had nagelaten de handtekening van de partner te verifiëren en werd zodoende veroordeeld alsnog nabestaandenpensioen uit te keren.

Allereerst valt hier juridisch we wat op af te dingen. Als een werknemer in dienst treedt en niet kiest voor een bepaalde arbeidsvoorwaarde, of dat nu een leaseauto is of deelname aan de pensioenregeling, in- of exclusief nabestaandenpensioen, dan is nergens vastgelegd dat de werknemer de toestemming moet hebben van de partner! Ook niet voor de keus voor wel of geen nabestaandenpensioen. (Dat is wat anders als er een nabestaandenpensioen ís.)

Dat laat onverlet dat het – dat blijkt – verstandig is al dan niet deelname aan de (nabestaanden)pensioenregeling wél én in overleg met de partner te doen én deze mee te laten tekenen.

Ook steeds meer verzekeraars willen geen discussie en weigeren mee te werken aan een afstandsverklaring. Dat is uiteraard hun goed recht, maar juridisch dus niet noodzakelijk.

Ik adviseer werkgevers altijd afstand van deelname aan de pensioenregeling niet toe te staan. Dat is duidelijk en risicoloos. Dat niet meedoen met het nabestaandenpensioen gepaard moet gaan met goede communicatie en de juiste handtekening blijkt nu ook. Dat is nu eenmaal de zorgplicht die werkgever mét een pensioenregeling heeft. Goed procedureel vastleggen, en dus ook opnieuw ter sprake brengen als een werknemer een partner krijgt, is dan wel zo verstandig. Dat is een mooie taak voor HR lijkt mij.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015