Artikel FD Selections: Afstempelen is niet de oplossing (deel 4)!

In deel 3 heb ik beargumenteerd dat het PensioenAkkoord niet gaat werken voor wat betreft de volatiele uitkeringen als gevolg van de rendementen. Terug naar het ‘eerste’ deel van het PensioenAkkoord, (verhoging van) de pensioenleeftijd. Deze gaat, zo weten we inmiddels, niet in per 2013 maar per 2014. Dat ene jaartje maakt overigens niet zoveel uit.

Van groter belang is de vraag of we voldoende voortvarend en innovatief met de pensioenleeftijd omgaan. Als we weten dat de levensverwachting snel gaat stijgen. En dat we eigenlijk fors achterlopen, dan moet het sneller. Ik zou dus voorstellen om per 2014 naar 70 jaar te gaan. De vraag wat we met de opgebouwde rechten doen, blijft dan dezelfde. Invaren tegen dezelfde nominale waarde (dus € 10.000 op 65 jaar blijft € 10.000 op 70 jaar) of gewoon actuarieel neutraal omrekenen (dan wordt het dus ongeveer € 15.000 vanaf 70 jaar).

Invaren tegen dezelfde nominale waarde levert pas echt dekkingsgraad-voordeel op (deze stijgen dan met een kleine 50%)!

Dit is natuurlijk niet reëel, dus het wordt actuarieel herrekenen. Maar, de toon is dan wel gezet. Daarnaast, het pensioen mag nog altijd eerder ingaan, dus iedereen kan toch beslissen om het vanaf 65 jaar te laten ingaan en dan gewoon weer de opgebouwde € 10.000 te ontvangen.

Daarnaast wordt dan vanaf 2014 al pensioen opgebouwd gericht op die 70 jaar. Kijk, dat zet pas echt zoden aan de dijk. Dat scheelt ongeveer zo’n 35% pensioenpremie.

Zei de commissie Goudswaard niet dat we in vergelijking met onze verwachtingen/toezeggingen 50% meer pensioenpremie moeten betalen? Door de pensioendatum fors aan te passen, is de eerste 35% al binnen!

Gezien de stijgende levensverwachting – en met behoud van opgebouwde rechten – is de verhoging naar 70 jaar zo gek dus nog niet. Het punt is dan gemaakt, langer doorwerken, of eerder maar met minder pensioen naar huis.

O ja, de ‘ouderen’ (vult u zelf in voor wie dat geldt) kunnen op dit punt dan niet meer ‘zeuren’ dat het hen treft, want een 64-jarige gaat gewoon op 65 met pensioen. De pijn wordt echter wel eerlijk verdeeld.

De eerste echte oplossing is dus een echt forse aanpassing van de pensioenleeftijd, en wel per direct.

Dat we tot slot de pensioenleeftijd per 2014, maar de AOW pas per 2020 verhogen (en dan ook nog maar naar 66 jaar) is natuurlijk belachelijk. Dat zou weer een extra oplossing zijn. Maar ja, wie heeft dat niet al gezegd en beargumenteerd. Ik hoop dat een volgend Kabinet dit alsnog aanpakt.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015