Artikel FD Selections: Afstempelen is niet de oplossing (deel 5)!

Uit deel 4 blijkt dat de pensioenleeftijd fors verhoogd (zou) moet(en) worden, willen we ons probleem (deels) echt oplossen. Het 2e onderdeel, een beetje aanpalend aan de pensioenleeftijd, is eigenlijk nog nooit echt doordacht en dat is de norm an sich. Vroeger was deze 25-65/70%. De vraag is nu of dit nog steeds het geval moet zijn. Gezien de gemiddeld genomen gestegen lonen, is de vraag allereerst of de norm dan nog 70% moet zijn (zelfs van het gemiddelde inkomen). 50% lijkt mij logischer, zeker ook gezien het aantal twee (of beter 1,5) verdieners.

De volgende beperking die – in ieder geval mogelijk is en dus overdacht moet worden – kan, is beperking van het opbouwpercentage. In het flankerende wetsvoorstel van Minister Kamp heeft hij daarover al een idee gelanceerd en dat is terug naar 1,75%. Dat gaat al de goede kant op.

Nog logischer is, mede gezien de pensioenwet, 21-67, dus 46 jaar opbouw. De norm is 50%, dus een opbouwpercentage van dan afgerond 1,1%. Dat lijkt een beetje weinig, maar is eigenlijk precies het deel dat de werkgever betaalt! Als je 21-70 neemt, is het dus 1%.

De norm mag an sich best 70% - of eigenlijk zoals nu maximaal100% blijven – maar dan wel gebaseerd op 1% van de werkgever, met daarboven op – al dan niet eigen keus – 1% door de werknemer zelf. Ook ZZP-ers moeten dan minimaal die 1% opbouwen/reserveren.

In ieder geval moet de norm naar beneden én het opbouwpercentage, dat mag vanzelfsprekend zijn. Hoeveel, ach dat is een keus, mede ingegeven door wensen en (financiële) mogelijkheden.

Tot slot, maar die gaat wellicht net te ver, moet mijns inziens er nog maar één opbouwpercentage blijven, dat zowel voor eindloon- als middelloonregelingen geldt. Misschien moet je eindloonregelingen zelfs afschaffen (we hebben er toch nog maar een paar). Beschikbare premieregelingen zijn dan hiervan afgeleid, en drukken we gewoon uit in afgeronde percentages in plaats van nauwkeurig tot achter de komma!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015