Artikel FD Selections: Afstempelen is niet de oplossing (slot, deel 6)!

In dit voorlopig laatste deel van de serie, de voorlopige conclusie. Eigenlijk ligt die voor de hand. Integratie van de rapporten Goudswaard, Witteveen en appellerend aan vernieuwde wetgeving omtrent pensioenleeftijd en wensen/verwachtingen werkgevers (geen zekerheid, niet verzorgen maar belonen, zie PensioenAkkoord) en werknemers (meer eigen individuele keuzes, denk aan ZZP-ers).

Dat betekent dus hurry up naar 70 jaar, fors meer eigen keuzes en verantwoordelijkheden voor werknemers, een lagere standaard norm, op basis van een lager opbouwpercentage.

Daarnaast zijn er nog veel meer ‘details’ te bespreken. Denkt u aan de AOW-franchise, mijn suggestie: afschaffen. Het nabestaandenpensioen, idem, en in ieder geval eigen keus. Echte integratie 2e pijler (pensioen) en 3e pijler (individuele lijfrente), suggestie: doen. Maar ook de grotere mogelijkheid van de lumpsum op pensioendatum.

Het gevolg hiervan is dat de ‘beleggingen’ hierop afgestemd moeten worden. Daarover moeten de deskundigen op dat gebied maar input leveren. Uitgangspunt blijft hierbij dat risicovol(ler) beleggen meer oplevert en nodig is om pensioen enigszins betaalbaar te houden. Dat collectief beleggen normaliter beter is met minder kosten. Maar, dit zal in tegenstelling tot het huidige DB-systeem, anders vormgegeven moeten worden. Een van de – terechte – kritiekpunten op individuele DC-regelingen is het moment van aankoop van de pensioenuitkering. De oplossing hiervoor is in ieder geval dat er ruim voor de beoogde pensioendatum (5 jaar) tot ruim na de pensioendatum (ook 5 jaar) een deel van het pensioengeld (10% per jaar dus) ingezet wordt om een uitkering aan te kopen. Dan nog kan het zo zijn dat juist in die periode de markrente relatief laag is, dat klopt. Op dit renterisico kan echter gestuurd worden met de beleggingsmix. Maar het mag inmiddels ook duidelijk zijn dat het huidige systeem in ieder geval niet goed genoeg werkt.

Innovatie blijft dus nodig. Het gaat echt primair om de grote lijn. Ik hoop dat ik die heb ingezet. Van groot belang blijft natuurlijk de communicatie van dit alles. Daar ga ik de volgende reeks artikelen dus maar aan wijden!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015