Artikel FD Selections: Afstempelen: niet of, maar wanneer en hoeveel?

De vraag is niet meer of, maar wanneer en hoeveel er afgestempeld gaat/moet worden. De gemiddelde dekkingsgraad is de afgelopen weken gedaald naar richting de 90%. Dat betekent dat er dus (vele) fondsen nóg lager staan.
Nog even ter info: globaal wordt er iedere maand circa € 20 miljoen ‘teveel’ pensioen uitbetaald voor ieder procentpunt onder de 100. Bij een dekkingsgraad van 90% dus € 200 miljoen per maand, dat is € 2,4 miljard per jaar. Vanaf 2008 is dit al aan de gang. Er is dus al zo’n € 10 miljard uitgekeerd terwijl we dat – dat blijkt inmiddels wel – niet hebben. Die € 10 miljard is ruim 1% van het totale pensioenvermogen. Om dat ‘terug’ te verdienen moet circa 1% van het rendement hiervoor worden gebruikt. Tot in lengte der dagen, want, het geld is blijvend weg. Dat rendement wordt mede gemaakt met het geld van de actieven. Zij hebben dus ‘veel’ premie betaald die gepensioneerden hebben gekregen. Een deel van het rendement dat ze gaan maken moet gebruikt worden voor het inhalen daarvan en gaat dus ten koste van hun pensioen (zie hierna). En, ook hun opgebouwde rechten worden afgestempeld.
Daarnaast is ook nog het gevolg van het (beoogde) pensioenakkoord dat toekomstige rechten én meebewegen met de levensverwachting – dat is te billijken, immers het blijkt dat er niet is betaald voor de huidige levensverwachting – en ook met de rendementen.
Solidariteit is een elastiek, je kunt het ver oprekken, mááár, eens knapt het. Ik denk dat we dat stadium bijna bereikt hebben.
De conclusie kan daarom tweeledig zijn. Allereerst, afstempelen en wel direct! Ten tweede – voor de toekomst -, er moet direct worden afgestempeld als de dekkingsgraad onder de 100% komt. Wellicht zelfs al direct als die onder de 105% komt. Gewoon, vanaf het jaar volgend op, naar rato voor het komend jaar. Of het gevolg is dan een ‘fluctuerende’ pensioenuitkering (opstempelen mag dan ook) of een pensioenfonds zorgt (als gevolg van allereerst snel en veel afstempelen) voor een echte buffer en geeft dus (inkomens)zekerheid.
Nu we het zover hebben laten komen, moet tot slot het rationele gevolg zijn dat we de komende decennia met een zeer lage marktrente moeten blijven rekenen.
Iedereen die het hier niet mee eens is, houdt zichzelf voor de gek en doet iedereen die nog niet met pensioen is tekort. Eigenlijk vind ik dus dat we de afgelopen 5 jaar onze prima uitgangspositie in pensioenland, op de drempel van een eerste grootschalige uitkeringsfase, al behoorlijk hebben verkwanseld!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015