Artikel FD Selections: Alles begint bij (basis)kennis en keuzes maken!

Wat speelt er?
De nieuwe coalitie heeft aangekondigd dat de AOW eerder en sneller omhoog gaat, al vanaf 2013 (2014) en dan met een paar maanden per jaar. De AOW komt dan in 2019 op 66 te staan en in 2024 op 67 jaar. Het zit ‘m dan niet zozeer in het feit dat de AOW eerder op 66/67 komt, maar dat iedereen vanaf 2013 (of 2014) later AOW krijgt. Het gevolg is dat iedereen, ‘direct’ te maken krijgt met een latere ingangsdatum. Dat is mijns inziens niet helemaal ‘eerlijk’, want daar heeft niemand zich op kunnen voorbereiden, maar ook weer niet zo erg als gesuggereerd wordt.

Hoe zit het echt?
De oplossing is namelijk makkelijk. Of langer doorwerken. Daar is het namelijk allemaal om bedoeld. Of het pensioen eerder/anders laten ingaan. Vooralsnog kan de AOW namelijk gewoon op 65 jaar in gaan (vooruit, dat zal wel dan op exact de verjaardag zijn maar goed).
Daarnaast kan ook het pensioen gewoon eerder ingaan, en kan ook nog eens gevarieerd worden qua hoogte.
(Met het ‘tegenargument’: dat kan niet binnen onze pensioenregeling kan ik niets, dan moet dát worden aangepast. Als werknemers dat willen dan moeten werkgevers en uitvoerders daar gewoon aan meewerken. Lijkt mij althans).

Welke keuzes moeten er dus gemaakt?
Of iemand werkt (wat) langer door. En ga mij nou niet vertellen dat niet iedereen een paar maanden en over een periode van 7 jaar een jaar, langer kan werken. En als iemand dat niet wil dan accepteert hij gewoon een wat lagere AOW of varieert een beetje met zijn pensioen (dat zou ik overigens sowieso doen, gedurende de eerste 5 tot 10 jaar 100% en daarna 75%).

Vutters-/pre-gepensioneerden
Dit is mijns inziens de enige groep die enig recht van spreken heeft. Immers, iemand uit 1949, die met vut/prepensioen is gegaan in 2009, krijgt ook vanaf 2014 pas later AOW (weliswaar maar een paar maanden, maar toch). Dát hadden ze natuurlijk in 2009 niet kunnen zien aankomen. Maar ook voor hen geldt dat ze ook gewoon blij moeten zijn dat ze achteraf toch nog met de Vut/prepensioen konden (hoewel je je moet afvragen of je er wel echt blij mee moet zijn). Ook voor hen dus 2 keuzes: of weer gaan werken (dat wordt lastig, dat erken ik), of ze ‘halen’ hun AOW naar voren (en krijgen inderdaad wat minder) en variëren wat met hun pensioen.

Conclusie
Het idee achter de verhoging van de pensioenleeftijd (zowel AOW als werkgeverspensioen) is dat we of langer doorwerken of dat iemand minder krijgt als hij/zij toch op 65 jaar met pensioen wil. De argumenten van de nu ook ‘getroffenen’ (iedereen die voor 1955 is geboren) snijden mijns inziens dan ook geen hout. Ook zij kunnen op een termijn van 7 jaar (tot een jaar) langer werken, zo niet, dan moeten ze genoegen nemen met minder pensioen en/of zelf sparen. De druk op iedere vorm van solidariteit wordt door hun ‘geklaag’ wederom verhoogd! In ieder geval herhaal ik ook nog maar eens mijn reeds eerder gedane suggestie om de AOW en pensioen uit elkaar te halen. AOW krijg je vanaf het moment dat we (de maatschappij) vinden dat je niet meer hoeft te werken. Pensioen krijg je vanaf het moment dat je zelf vind dat je niet meer hoeft te werken. Dat iedereen nu snel zelf verantwoordelijk wordt voor zijn/haar pensioen lijk t mij goed. Ook dat geeft overigens de overgang van de verzorgingsstaat (en dus ook: er wordt voor mij gezorgd) naar een beloningsstaat (ik moet meer voor mijzelf zorgen) goed weer.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015