Artikel FD Selections: Beleggend Ondernemen

Soms moet je oude rapporten na 5 of 10 jaar nog eens lezen. In de ‘rapport-rage’ van het vorige Kabinet hebben we Don, Frijns en Goudswaard mogen lezen. Toen attendeerde ik al op het rapport van de Cie Witteveen: individualisering & flexibilisering. De (fiscale) basis en kern van het nieuwe pensioendenken.

Graag vraag ik nu uw aandacht voor het rapport van de Cie Staatsen uit 2003: Het pensioenfonds als taakorganisatie: schoenmaker blijf bij je leest.

Op pagina 5 staat het begrip: Beleggend Ondernemen. Als een pensioenfonds dat doet, dan treedt een pensioenfonds buiten zijn taakopdracht. De taak van een pensioenfonds is namelijk: het beschermen van deelnemers tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom, overlijden en invaliditeit. Het geld mag natuurlijk belegd worden mits er maar ‘geen verantwoordelijkheid is voor governance van de onderneming waarin belegd wordt die verder gaat dan behorend bij beperkt aandeelhouderschap’.

Dit spreek mij wel aan: waarom zou namelijk een pensioenfondsbestuurder dit kunnen, (beleggend) ondernemen? Dat geldt ook voor vermogensbeheerders overigens.

Ook geeft de Cie Staatsen nog wat aanvullende criteria:
-prudente spreiding;
-beëindigen belegging zonder complicaties (hoe risicovoller de belegging des te lastiger, denkt u toch vooral weer aan het bos in Amerika van PME);
-geen reputatieschade lopen (wapens, kinderarbeid).

Dat bekent dus dat pensioengeld beheerd moet worden en niet dat pensioengeld (risicovol) belegd mag worden, laat staan dat mag worden ondernomen met pensioengeld. Pensioengeld beheren is dus eigenlijk best wel saai. Net zo goed als bankieren in wezen ook gewoon saai is (geld aantrekken, rente betalen, uitzetten, rente ontvangen). Ook bankiers zijn bewezen geen ondernemers. Banken zijn hard op hun …. gegaan. Pensioenfondsen mag dit niet overkomen.

Deze column dus kort samengevat: ondernemen doe je met je eigen geld. Pensioengeld (van anderen) beheer je. Schoenmaker blijf bij je leest, zei de Cie Staatsen, ik voeg daar aan toe: wie de schoen past trekke hem aan! In het Zembla-geweld en met het oog op de hoorzitting van 31 maart hierover in de 2e Kamer leek het mij wel passend het rapport Staatsen nog eens even te memoreren. Wat is de kerntaak van een pensioenfonds en hoe gaan ze om met ’mijn’ geld! Iedereen die daarover de juiste verantwoording kan afleggen krijgt van mij een pluim!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015