Artikel FD Selections: Bestuursmodellen en intern toezicht pensioenfondsen

Een paar weken geleden was ik – als toehoorder - bij de jaarbijeenkomst van de VITP: de Vereniging van Intern Toezichthouders Pensioen. Los van de verdere – goede – inhoud van het programma, vielen mij twee zaken op.

Allereerst het feit dat we maar liefst 5 mogelijke bestuursmodellen hebben voor pensioenfondsen. Van paritair met Verantwoordingsorgaan (VO), en professioneel en dan met Belanghebbenorgaan (BO), tot drie varianten voor het one-tierboardmodel. Met name een ‘omgekeerd paritair gemengd one-tier model’ spreekt iedereen natuurlijk aan?!

Niet het ‘omgekeerde paritaire gemengde’ verbaast mij, maar het one-tier model an sich. Niet omdat ik voor of tegen een one-tier model ben, maar wel omdat er dus heel veel aandacht uitgaat naar het one-tier model, terwijl nog geen 10 pensioenfondsen dat hebben? De Bpf’s niet, want die houden traditioneel vast aan een regulier paritair model, waarin de sociale partners dus veel invloed hebben, maar ook de Opf-en niet. Die blijven namelijk en masse kiezen voor visitatie, en geen Raad van Toezicht of een rol van werkgever-/werknemervertegenwoordigers als NUB’s (niet uitvoerende bestuurders die toezicht houden).

Dat brengt mij meteen op mijn tweede  verbazing. De aversie van de wetgever en DNB tegen visiteren. Zelfs tijdens de bijeenkomst werden resultaten uit 2011 – dus net na de eerste ronde van visitaties – gepresenteerd. Inmiddels is de pensioenwereld gelukkig al veel verder.

Gelukkig brak eminence grise Gerard Verheij (voormalig secretaris pensioenbeleid VNO-NCW) een lans voor de visitatie. Een goede visitatie – zeker jaarlijks – is beter dan een slechte RvT. Het verschil wordt uitsluitend veroorzaakt ET VHet

door de bevoegdheden van een RvT ten opzichte van een Visitatiecommissie, niet door het fenomeen en/of de invulling an sich. Daar waar pensioenfondsen visitatie niet serieus nemen, ligt een mooie taak voor DNB. Dat er ook slechte visitatiecommissies zijn is een feit, maar dat geldt ook voor RvT’s. Juist het feit dat nog steeds sommige pensioenfondsen wars zijn van externe ‘pottenkijkers’ – dan móet je wel wat te verbergen hebben overigens - bevestigt dat een visitatie een prima instrument is. Het gaat er alleen om hoe het wordt uitgevoerd.

Dat tijdens het onderzoek van DNB bleek dat maar liefst 15 fondsen nog nooit gevisiteerd waren, is natuurlijk belachelijk. Zowel van die fondsen – dat levert dus per definitie hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders op! – als van DNB dat ze dat toestaat. Gewoon ingrijpen, zou ik zeggen. Er is namelijk maar een toezichthouder – zowel intern als extern – en dat is een strenge! De tijd van pappen en nathouden is gelukkig al lang voorbij.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015