Artikel FD Selections: Broddelwerk!

Boos
Ja, broddelwerk. Iets anders kan ik het hele PensioenAkkoord inmiddels niet meer vinden. En dan niet alleen het PensioenAkkoord zelf, alles erom heen. Het zit me al langer dwars, maar nu ik weer lees dat Minister Kamp aankondigt dat in 2035 de AOW naar 68 jaar gaat?! Misschien verstandiger om de AOW gelijk met het Witteveen-kader in 2014 te verhogen? En in 2035 is het belang van het werkgeverpensioen 3 tot 4x zo groot als de AOW. Dus graag wat meer aandacht daarvoor.

Geld van iemand anders
Als eerste moeten we ons blijven realiseren dat ‘pensioen’ het geld van iemand anders is. Pensioengerechtigden worden steeds meer bevestigd in hun gevoel dat zij niets te zeggen hebben over hun (pensioen)geld. En dat er maar mee wordt gesold. Door niet altijd deskundigen. Dat is niet goed, als tegelijkertijd de ‘eigen verantwoordelijkheid’ leading moet zijn.

Kennis van zaken en verantwoordelijkheid
Het wordt tijd dat een ieder zich de maat neemt voor wat betreft zijn/haar échte pensioenkennis en in ieder geval de verantwoordelijkheid neemt voor het hele pensioenstelsel en niet voor alleen zijn/haar eigen achterban en/of persoonlijke ideeën. En dat op basis daarvan structurele wijzigingen worden doorgevoerd. Structureel, consequent en met het oog op de lange termijn. Pensioen ís immers lange termijn.

Niet te laat
Het is nog niet te laat. De definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt, de noodzakelijke bezuinigingen zijn in dit geval een acceptabele stok om mee te slaan. Dus.
De AOW-leeftijd gaat in 2014 ook omhoog naar 67 jaar, met voor de werknemers van voor 1955 de mogelijkheid om het – zonder korting – te vervroegen (4 maanden vervroeging voor elk jaar dat men geboren is voor 1955). De 0,6% verhoging vervalt natuurlijk, oneerlijk, kunnen we ons niet permitteren.
De vitaliteitsregeling komt er niet, de levensloopregeling wordt gevitaliseerd!
Het opbouwpercentage voor pensioen gaat naar 1,75% in 2014 en naar 1,5% in 2020.
Opgebouwde rechten worden actuarieel herrekend ingevaren (naar 67 jaar dus).
In 2020 gaan we naar 68, daarna in 2 stappen naar 70 jaar.
Bij iedere verhoging worden de opgebouwde rechten dus wederom ingevaren.
Het FTK wordt door een adviescommissie (met echte, onafhankelijke) deskundigen beoordeeld en indien nodig aangepast (duo-voorzitterschap van Frijns en Goudswaard?).

Communicatie
Er wordt luid en duidelijk, de komende 10 jaar, gecommuniceerd dat pensioen van de deelnemers is, dat het wat meer, wat minder (tja, het is niet anders), wat later kan worden uitgekeerd, maar altijd van hun blijft en op ieder gewenst moment, dus ook gewoon vanaf 65 jaar of zelfs eerder – uiteraard actuarieel gekort – kan worden uitgekeerd.
Ook uitruil en vooral de hoog/laag-constructie moet veel beter gecommuniceerd. Dat levert rust op, bevestigt de eigenheid van het pensioen en schept daardoor eigen verantwoordelijkheid.

Zo, dat staat op papier. En nu echt aan de slag!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015