Artikel FD Selections: ?Charmante? poldergestes van Minister Kamp in PensioenAkkoord

AOW
Minister Kamp heeft een tweetal gestes, laat ik ze beide op voorhand ‘charmant’ noemen, gedaan om verder te polderen in het PensioenAkkoord. Allereerst biedt hij gepensioneerden met een laag (alleen AOW) inkomen een extra bonus van € 300 (waarde nu?) vanaf 2020. Dat moet dan – deels - compenseren dat de AOW naar 66 jaar gaat. Dit komt bovenop de 0,6% verhoging per jaar tot 2028. Daarnaast krijgen werkende mensen (dus ook ZZP-ers/ondernemers) met een laag inkomen (dat niet per se zware beroepers hoeven te zijn) ‘wat extra geld’ (hoeveel?) vanaf 62 jaar, zodat ze toch eerder kunnen stoppen. Charmant zoals gezegd en geld doet inderdaad vaak wonderen……Maar was het hele PensioenAkkoord nu niet juist bedoeld is óm langer door te moeten werken?

Herverdeling
Als beide maatregelen betaald worden uit de algemene middelen dan is er zuiver sprake van herverdeling van inkomen van rijk – zij betalen immers gezien de financiering van de AOW – naar arm. Prima, dit is een politieke keuze (los van de vraag of je het daar mee eens bent).
De FNV heeft overigens primair afwijzend gereageerd – niet onlogisch -, Wientjes wil nog wel wat bespreken met Jongerius en Minister Kamp. Wel stelt hij resoluut dat een aparte regeling voor ‘zware beroepers’ niet tot de mogelijkheden behoort – terecht. U kent mijn mening (column) in deze.

Afleiding
Hoe zeer dus ook charmant deze geste van Minster Kamp, het leidt de aandacht wel af van het PensioenAkkoord. Dat wordt er met het oog op de werkgever-pensioenen niet anders op. Nu de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen zelfs onder de 100% is gezakt, moeten er toch echt andere, meer structurele en meer ingrijpende maatregelen worden genomen
Dat Minster Kamp de problemen in een interview in een grote landelijke krant afgelopen zaterdag wijt aan de dalende marktrente (dat is al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw het geval) en de lage beurskoersen en dus beleggingsresultaten (die zullen echt niet fors gaan stijgen de komende jaren) klopt, maar is geen excuus om nu niet in te grijpen. Integendeel, echte leiders durven harde maatregelen te nemen als dat moet.

Werkgevers
Tot slot nog een reactie op de reacties op mijn column van de vorige keer. Toen schreef ik dat als het PensioenAkkoord niet doorgaat, de werkgevers de klos zijn. De reacties waren toen – terecht – en als het wel doorgaat de werknemers dus. Dat klopt, is mijn mening. Het huidige PensioenAkkoord is prima voor werkgevers en dus niet voor werknemers. (Voor de zekerheid nog even: ik vind het géén goed akkoord.) Als de gestes van Minister Kamp goed landen en de FNV wel overstag gaat, dan blijft het huidige PensioenAkkoord dus overeind, wat goed is voor werkgevers, niet voor (met name jongere) werknemers en blijft het dus al met al geen goed PensioenAkkoord. Maar, dát heeft zelfs Jongerius erkend: beter dit akkoord dan de plannen van Minister Kamp zelf. Nou, dáár ben ik het met haar dus niet over eens. Wordt vervolgd!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015