Artikel FD Selections: Controversieel of dommig

De lijst met controversiële wetsvoorstellen is bekend. Natuurlijk veel pensioenonderwerpen. Dat de verhoging van de AOW-leeftijd en de verhoging/aanpassing van het werkgever- pensioen controversieel is, dat snap ik. Dat het voorlopig niet wordt behandeld is niet zo erg. Immers, de maatregelen gingen toch pas in per 2020. Dát het pas per 2020 in zou gaan is wat anders, dat is niet controversieel maar dommig, dat betoogde ik al eerder. Nu het kabinet is gevallen biedt dat gelukkig weer nieuw perspectief. Wientjes deed een eerste duit in het zakje: ….al per 2015 zaken aanpassen!

Als we de pensioenleeftijd namelijk gaan verhogen, mag je dat niet 10 jaar uitstellen. Ook de manier waarop is feitelijk discriminatoir en zeker onacceptabel voor, ja eigenlijk voor iedereen, behalve diegenen natuurlijk die vóór 2020 65 jaar worden.

Een ander wetsvoorstel dat controversieel wordt geacht is nummertje 31774: “Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan”.

Kan iemand mij uitleggen waarin dit controversieel is? Het controversieel verklaren lijkt mij dus nogal dommig. Waarom mag iemand niet langer doorwerken en daarom zijn AOW uitstellen? Het uitstellen van pensioen (en ook lijfrente) kan allang. Ieder argument om dit niet snel in te voeren én te promoten ontgaat mij volkomen.

Er staat toch ook ‘op verzoek van de pensioengerechtigde’? Hoe paternalistisch kunnen we zijn, vraag ik mij dan af? Gelukkig gloort er hoop aan de horizon. Ik las onlangs in een vakblad dat er aanhangers bestaan van een ‘verlicht paternalisme’. We schieten dus op zou ik zeggen, nog een paar stapjes graag en we zijn helemaal niet meer paternalistisch.

Willen we het goede van ons pensioenstelsel namelijk behouden, en dat moeten we willen lijkt mij, dan zullen we individualisering en flexibilisering moeten toestaan, ergo promoten. Pas door mensen de ruimte te geven om te kunnen kiezen en dus te ervaren wat de (positieve) gevolgen daarvan zijn, krijgen we aandacht voor pensioen. En dat is nodig voor het behoud van collectiviteit en solidariteit, voor zover dat nodig en gewenst is. Ook bij de bepaling daarvan moeten we overigens niet paternalistisch willen zijn, zelfs niet ‘verlicht’, blijft mijn standpunt.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015