Artikel FD Selections: De 5 fondsen die moeten afstempelen en Minister Kamp

Naast de fondsen die al per 2011 moesten afstempelen zijn er weer 5 die in 2012 gaan afstempelen zoals het er nu uitziet. Ergens las ik: het betreft maar 30.000 deelnemers en 5.000 actieven, dus het valt mee. Tja, voor hen niet……

Is er wat aan de hand?
Er zijn nog steeds mensen die stellen dat er niets aan de hand is. Dat de marktrente toevallig wat laag is. Hetgeen niet het geval is historisch gezien, los van de vraag of als de markrente weer gaat stijgen hoe snel dat gebeurt en hoeveel. Ook de beleggingen gaan het vast weer beter doen, wordt gesteld. Maar als ik kijk naar de problemen in Europa – stel dat Spanje er echt bij komt – en de hype omtrent de koers van LinkedIn, dan krijg ik toch een déjà vu gevoel.

Volatiel
Dat Minister Kamp overweegt om de rekenrente zodanig aan te passen dat de dekkingsgraad minder volatiel wordt. Ik ben voor. Natuurlijk is het goed om niet - in paniek – te snel te
reageren als de dekkingsgraad (fors) daalt of stijgt. Maar dat hoeft toch nu ook niet en is ook niet gedaan?

Verder hoop ik toch dat een goed pensioenfondsbestuur dan naast de (nieuwe) wettelijke dekkingsgraad wel degelijk naar de (dagelijkse/maandelijkse) dekkingsgraad kijkt ‘oude stijl’ zoals we die nu berekenen? Hoe meer info, des te beter ze kan besturen lijkt mij.

Kampen
Het gaat er niet zozeer om hoe we de dekkingsgraad exact berekenen, het gaat erom hoe we op basis van de dekkingsgraad handelen. Er zijn dan blijkbaar twee kampen. De een is optimistisch (overigens vind het andere kamp dat naïef) gestemd en denkt als het tegenzit, ach dan komt het vanzelf weer goed en blijft (maximaal) uitkeren. Het andere kamp is wat voorzichtiger (te voorzicht zegt het eerste kamp, want het komt toch vanzelf weer goed?) en maakt snel pas op de plaats.

Optimistisch
Kijk, als een fonds een dekkingsgraad heeft van 140% dan mag je best wat optimistisch zijn. Maar zolang het gemiddelde fonds binnen de huidige systematiek rond de 105% (en dus in termen van reële dekkingsgraad ruim onder de 100%!) zit dan zou ik toch voorzichtig zijn en blijven en maakt een ‘minder volatiele dekkingsgraad’ geen zomer. Daarnaast, hoe ik mijn verplichtingen ook bereken, feit blijft dat er steeds meer pensioengeld uitgekeerd moet worden. Dat geld moet ik als fonds liquide hebben. En liquiditeiten leveren nu eenmaal weinig rendement op.

Minder volatiliteit is dus geen vrijbrief naar handelen zoals in vroeger tijden. Feit blijft dat we in Nederland moeten blijven handelen als de goede koopman. En die rekent zich niet rijk. Of wel?

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015