Artikel FD Selections: De Gouden-Handdruk (BV)

Nu ik de afgelopen tijd toch ‘lekker’ aan het opruimen ben, maar eens aandacht voor de Gouden Handdruk sec, en de stamrechtfaciliteit die daarbij hoort. En niet in de laatste plaats de mogelijkheid om die in een eigen BV onder te brengen. Uiteraard heeft dit ook directe raakvlakken met het ontslagdossier.

Allereerst het fenomeen gouden handdruk an sich. Tja, of je hebt goed gepresteerd en krijgt een bonus. Prima, die is dan gewoon belast lijkt mij.

Of je presteert niet. En is het dus al raar dat je überhaupt een gouden handdruk krijgt, toch?

Word je contract – los van de discussie over de kantonrechtsformule, de maximale omvang etc. - ‘ten onrechte’ of onjuist beëindigd, prima dat je dan een vergoeding krijgt. Maar ook die is dan gewoon – progressief - belast. Daarvoor hebben we  immers al de mogelijkheid om inkomsten over een 3-tal jaren te middelen.

Juist die vergoeding is voor ‘gederfde inkomsten’, op korte(re) termijn. Dat je die kunt uitstellen tot na pensioendatum is dus raar.

Ook de mogelijkheid om het (onbelast) in een eigen BV onder te brengen en vandaar uit te lenen, een eigen bedrijf te beginnen, is leuk, maar niet nodig. Ook met het netto-geld kun je een eigen bedrijf beginnen en leen je maar bij als dat te weinig is. Krijg je dat niet bijgeleend en/of heb je geen eigen middelen, misschien moet je dan geen onderneming beginnen!

Al met al zijn er dus geen redenen om a. de gouden handdruk op zich in stand te houden,  b. de stamrecht-faciliteit ook niet en c. de mogelijkheid om dat in een eigen BV onder te brengen al helemaal niet.

Ik vind het overigens prima dat de faciliteit blijft, maar vanuit realiteit en deskundigheid is er geen reden meer toe.

Diverse (ambtelijke) commissies hebben dit ook al zo beoordeeld. Ook is de Belastingdienst bezig met een grootschalig onderzoek om te kijken waar dat stamrechtgeld (vanuit die eigen BV’s dus) is gebleven, als het er niet meer is. Het is dus alleen nog wachten op de uitkomsten hiervan en een bewindsman die dit stuk leest en acteert!

PS Met betrekking tot het ontslagdossier. Als we nu gewoon 0,5 maand ontslagvergoeding per (afgerond) gewerkt jaar geven, met een maximum van 3 maanden. Daarnaast een WW van maximaal 3/4 jaar – eveneens afhankelijk van arbeidsverleden - dan heeft een werknemer ruim een jaar de tijd, los van eigen spaargeld, om een nieuwe baan te vinden. Lijkt mij prima. Zo, ook weer opgelost!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015