Artikel FD Selections: De ondernemer en zijn pensioen

De Hoge Raad heeft onlangs bevestigd dat ook de oprenting van de- nominale- ingebrachte (fiscale) Oudedagsreserve omgezet mag worden in een ‘extra’ Oudedagsreserve als een BV weer wordt omgezet in een IB-onderneming. Op zich niet zo heel spannend, maar wel goed om nu definitief te weten. Dat brengt mij wel op de aandachtspunten voor wat betreft oudedagsvoorzieningen tussen DGA’s en ZZP-ers. Onlangs schreef ik al over de ZZP-er en zijn (on)mogelijkheden, dit naar aanleiding van ‘alarmerende berichten’ over diens positie in de huidige ‘crisistijd’.

De conclusie, kijkend naar de verschillen tussen de DGA en de ZZP-er voor wat betreft de mogelijkheden van ‘pensioen’ (oudedagsvoorziening) is makkelijk. Een DGA is in alle opzichten beter af! Hij kan ‘gewoon’ pensioen opbouwen en dat ook nog eens een keer in zijn eigen (Werk-, Holding- of Pensioen-) BV. Vergelijkbaar dus met de ‘gewone werknemer’, met dien verstande dat de DGA het pensioengeld niet buiten het bedrijf hoeft te brengen. Daarnaast kan een DGA ook gebruik maken van alle lijfrentefaciliteiten. Tot slot kan een DGA ook nog eens gebruik maken van de levensloopregeling. Dat gebruikmaking van de levensloopregeling zoals deze bedoeld is, ‘verlof opnemen’, waarschijnlijk voor een DGA vaak niet gewenst en/of mogelijk is, is wat anders. De fiscale voordelen (belastinguitstel) benutten kan wel. En binnen de mogelijkheden van zijn pensioenregeling kan hij het levensloopgeld altijd weer gebruiken voor extra pensioen!

Een ZZP-er komt er in vergelijking met de DGA bekaaid af. Alleen de mogelijkheden van lijfrente, dat ook nog eens extern verzekerd moet worden, en de mogelijkheid van de oudedagsreserve. Maar dat is én eigenlijk geen echte oudedagsvoorziening, maar ‘slechts’ belastinguitstel én is beperkt tot een inkomen van € 98.425 (2010). Terwijl pensioen kan worden opgebouwd over het héle inkomen (loon) van een DGA.

Voor zijn oudedagsvoorziening kan een ondernemer dus beter acteren vanuit een BV dan als IB-ondernemer. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid overigens. De fiscale voordelen bij een relatief lage omzet/winst zijn echter voor een IB-ondernemer gunstiger.

Er zijn veel ZZP-ers die niet per se een groot bedrijf willen hebben, maar juist ZZP-er zijn geworden om meer eigen keuzes te kunnen maken. Een betere balans tussen werk(inkomsten) en privé, etc. Eigenlijk meer een moderne werknemer dus dan pur sang ondernemer.

Dit zo beschrijvend is het mijns inziens dus verstandig om de positie van de DGA en de ZZP-er de komende jaren eens goed tegen het licht te houden. Misschien is het beter om 3 groepen te onderscheiden. Werknemers, DGA/ZZP-ers (ondernemers/moderne werknemers, maar zonder personeel) en werkgever/ondernemers mét personeel. Van deze laatste groep moet je je dan afvragen of zij nog wel, net als een gewone werknemer, pensioen moeten kunnen opbouwen?!

Voor de ‘nieuwe groep’ DGA/ZZP-er moet de opdracht dan zijn om de flexibele voordelen en mogelijkheden van de huidige DGA te combineren met de zekerheid van het pensioen van een werknemer. Dat hierbij wel aanzienlijk meer eigen verantwoordelijkheid wordt toebedeeld aan ‘de werknemer/ondernemer nieuwe stijl’ is logisch en denk ik ook gewenst. Hierbij kan dan ‘default’ gekozen worden voor een verplichte ‘standaard’ oplossing, met de mogelijkheid dat de DGA/ZZP-er nieuwe stijl bewust kiest om het zelf te regelen. Tenslotte blijft hij een ondernemer! Een nieuwe commissie dan maar, die dit gaat onderzoeken?!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015