Artikel FD Selections: De reële ambitieovereenkomst; wie snapt ?m niet?

“De reële ambitieovereenkomst wordt gedefinieerd als een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde pensioenuitkering met een aanpassingsmechanisme voor financiële schokken. Omdat alleen de reële ambitieovereenkomst dit aanpassingsmechanisme kent is dat aanpassingsmechanisme wat deze overeenkomst onderscheidt van andere overeenkomsten. De reële ambitieovereenkomst kent ook een verplichte onvoorwaardelijke toeslagverlening.”

Dit is de letterlijke tekst uit de Memorie van Toelichting. Alleen al de benaming geeft aan dat er iets niet klopt. Van iets wat ik ambieer weet ik vooraf niet of ik het haal; hoe kan dat dan reëel zijn?! De uitkeringsovereenkomst snap ik, net als de kapitaal- en premieovereenkomst. De reële ambitieovereenkomst is vergelijkbaar met de collectieve defined contribution-toezegging (CDC); ingegeven door een boekhoudkundige truc (van voor de crisis!). Hierover heb ik altijd gezegd: als je zowel Engels als Nederlands nodig hebt om iets een naam te geven…

Het enige onderscheid dat ik echt zie is dat ik op basis van deze overeenkomst risicovoller mag beleggen. Want of ik nu elk jaar verplicht indexeer én kort op het opgebouwd pensioen bij een te lage dekkingsgraad, of zoals nu in de huidige (nominale) overeenkomst niet indexeer en (uitgesteld) kort- volgens mij maakt het niet zoveel uit.

Drie sleutelvragen blijven over. Welke rekenrente mag ik hanteren? Dat wordt een discussie zonder einde. Hoe gaan we invaren – collectief/individueel – en welke rekenrente hanteer ik dan? Let op mijn woorden: we mogen eerst de nieuwe (hogere) rekenrente hanteren en dan pas ‘reëel’ afstempelen.

En tot slot een retorische vraag: gaan deelnemers hier ook maar iets van begrijpen?

Al met al heeft reële ambitieovereenkomst niets te maken met behoud van ons pensioenstelsel, laat staan met vernieuwing. Het is niet meer dan een ‘trucje’ om risicovol te kunnen (blijven) beleggen en de deelnemer dit risico in de schoenen te schuiven. Als zodanig wordt het de doodssteek voor de verplichtstelling van pensioenregelingen!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015