Artikel FD Selections: De strijd der generaties

Inleiding
Hoe vervelend ook wellicht, de strijd tussen de diverse generaties is losgebarsten. Een eerste voorzichtige opstand van jongeren (weliswaar rijkelijk laat, immers ná het PensioenAkkoord, maar vooruit). Maar, we hebben ook al een specifieke ouderenpartij die pensioen als speerpunt heeft. Daarnaast zijn er diverse ouderenbonden, waar de kwaliteit van de bestuurders en vertegenwoordigers snel en fors toeneemt. Dit zal nog verder gevoed worden door de Wet Versterking bestuur pensioenfondsen die gepensioneerden – en dan zullen ook jongeren zich melden – het recht geeft om een zetel in het bestuur op te eisen. Die pluriformiteit in de besturen is overigens alleen maar goed volgens mij en is veel te lang genegeerd.

Oorzaak
De reden dat dit gebeurt, is natuurlijk dat nu we voor het eerst op grote schaal pensioen gaan uitkeren – we zijn tot nu toe alleen nog maar wereldkampioen pensioen opbouwen. En dan blijkt dat er waarschijnlijk te weinig geld is om de verwachtingen en toezeggingen waar te maken. Dan gaat het systeem knarsen en vind iedereen dat ‘de ander’ maar wat meer solidair moet zijn. Jongeren moeten maar later met pensioen (en meer premie betalen, tenslotte hebben de ouderen ook betaald, b.v. de AOW, voor hun ouders). Gepensioneerden moeten maar accepteren dat ze geen inflatiecorrectie krijgen (jaar na jaar) en/of zelfs gewoon minder pensioen.

Ruzie
Het gevolg is dus ruzie. Nu het om geld gaat, zal het échte ruzie opleveren. Met name als advocaat zie ik dagelijks (zakelijke) relaties die decennia goed zijn gegaan in korte termijn volledig teniet gaan als het gaat om geld…..dat er niet is. De verwijten vliegen over tafel en iedereen heeft echt wel een beetje gelijk. Het solidaire, collectieve systeem zal snel barsten áls het niet goed beheerst wordt. Dat zal echter lastig, zo niet onmogelijk zijn.

Oplossing?
Tja, als ik het echt wist. Objectief gezien kan ik alleen maar aangeven dat begrip voor elkaars mening de basis is. Maar ja, het gaat om geld, dus de emoties zullen hoog op gaan lopen. Wel vind ik dat iedereen voor zijn/haar ‘eigen recht’ mag gaan, of dat nu terecht is of niet. Dat gepensioneerden willen meebesturen is logisch, het is (ook) hun geld. Dat ze dan zich wél moeten gedragen als een bestuurder die alle belangen dient is ook evident. Zo niet dan zijn ze namelijk wél hoofdelijk aansprakelijk! Daarom is het juist goed dat er meer deskundigen zich met het besturen van pensioenfondsen gaan bezighouden. Hoe deskundiger des te beter het probleem van de generaties getackeld kan worden. De tijd zal het leren, maar het leek mij goed u alvast voor te bereiden!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015