Artikel FD Selections: DGA en PPI

Deze column is niet zo lang en ook niet zo moeilijk. Het probleem is namelijk niet zo moeilijk en de oplossing heel makkelijk.

DGA’s kunnen hun pensioenregeling op dit moment niet onderbrengen bij een PPI. Waarom niet? Dat weet niemand!

Blijkbaar heeft iemand bedacht dat PPI’s alleen premieovereenkomsten in het kader van arbeidsvoorwaardelijke pensioenen mogen uitvoeren. Maar zult u zeggen, een DGA is toch juist een werknemer (het is immers werknemer-grootaandeelhouder, niet per se Directeur-werknemer-grootaandeelhouder). Hij mag toch juist arbeidsvoorwaardelijk pensioen opbouwen, hoezeer ook niet vallende onder de Pensioenwet?

Daarnaast, de PPI is toch mede bedoeld om enige (internationale – hoewel dat nu juist niet is gelukt) concurrentie te bewerkstellingen?

En waarom mag een DGA dan wel een Loonbelastingpolis – ook op basis van een premieovereenkomst – aangaan met een verzekeraar – ook als premieovereenkomst -  en niet met een PPI?

Snapt u het dus nog? Ik niet!

Wat is dan de reden dat PPI’s geen pensioenregelingen van DGA’s mogen uitvoeren?

Dat weet niemand. Iemand – niet al te deskundig – heeft iets bedacht en iedereen papegaait hem/haar na. Maar zo werkt het niet. Althans, zo moet het niet werken.  We moeten/kunnen zelf wel nadenken.

Staatssecretaris Weekers en Klijnsma, wilt u dit z.s.m. oplossen?

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015