Artikel FD Selections: Druk op pensioenfondsen neemt nu echt toe!

Vergrijzing
Niet alleen leveren de bestaande beleggingen van de pensioenfondsen minder op gezien de huidige beursmalaise, als gevolg van de mede daardoor dalende marktrente komen ze – wederom – in de knoop gezien de dalende dekkingsgraad. In combinatie met noodzaak van steeds meer uit te betalen pensioenuitkeringen gezien de vergrijzing, wordt de druk dus groter. Er zullen dus radicalere keuzes gemaakt moeten worden dan tot op heden. Eigenlijk precies zoals de Cie Goudswaard al aangaf.

Meer of minder premie
In tegenstelling tot hetgeen onlangs elders werd gesteld, moeten we dus niet meer maar juist (fors) minder premie gaan betalen. Dan houden werkgevers én werknemers meer geld over. Dat geld moeten ze uitgeven. Bedrijven aan investeringen, R&D etc. en het lef hebben dat primair ook in eigen land te doen. Werknemers gewoon – ook – consumptief (inclusief huizen, verbouwingen en wat dies meer zij). Plat gezegd, het geld moet weer gaan rollen.

Consequentie
De consequentie van minder pensioenpremie is dan natuurlijk minder pensioen, dat klopt. Minder, later en risicovoller. Dat waren nu ook juist de 3 uitgangspunten/oplossingen van de Cie Goudwaard. De (deel)oplossing voor de nadelige gevolgen hiervan voor een individu moet dan komen uit individualisering en flexibilisering.

De oplossing
De oplossing is mijns inziens dus duidelijk. Minder pensioenpremie en meer individualiteit en flexibiliteit. Dat de norm 66 of 67 wordt (en laten we gewoon eerlijk zijn, deze moet naar 70 jaar) is prima. Laat iedereen vervolgens zelf keuzes maken hoe daar mee om te gaan. Toch eerder met pensioen en genoegen nemen met minder. Individualisering, bijvoorbeeld wel of geen nabestaandenpensioen. Of flexibiliseren, beginnen met meer en eindigen met minder. En als iemand zelf beslist meer pensioenpremie te betalen, prima toch? Maar hij/zij beslist dan ook zelf hoe daar mee omgegaan wordt. En kan kiezen uit ‘sparen’ (= laag rendement, veel zekerheid) of ‘beleggen’(= kans op veel rendement, maar onzeker, zeker op kortere termijn).

Schone schijn
Vaak zijn oplossingen niet zo moeilijk, maar ze hebben consequenties. Soms zijn deze inderdaad vervelend, het zij zo. We hebben, zo blijkt, te lang op een roze wolk geleefd. Iedereen moet daar z’n steentje aan bijdragen, ook (bijna) gepensioneerden. Als fondsen dus moeten afstempelen, dan moet dat gewoon. Het blijkt immers dat nog langer uitstellen en hopen op betere rendementen en een hogere (reken)rente – hoe fictief dat ook is, want een hogere dekkingsgraad op basis van een hogere rekenrente is slechts schone schijn, daardoor heb je echt niet meer geld in kas dat in toenemende mate ook echt uitbetaald moet worden – is teveel gokken op de onzekere toekomst. Daardoor komt de last zeker bij de jongeren, en dat is niet eerlijk. Dus onder de 105% is vanaf nu minder pensioen uitkeren!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015