Artikel FD Selections: Eigen Beheer DGA afgeschaft?

Adviescommissie 16 heeft haar visie op het belastingstelsel gegeven: Continuïteit en vernieuwing. Omdat ‘pensioen’ en belastingen hand in hand gaan, pik er 5 zaken uit.

Allereerst het voorstel om spaarloon te schrappen. Dat is een prima voorstel. Spaarloon is van de vorige eeuw, dat betoogde ik al eerder. Dat en passant levensloop moet sneuvelen is niet slim en ondoordacht. Levensloop verdient juist in deze tijd dat ‘langer doorwerken’ een must wordt een hernieuwde kans. Als spaarloon sneuvelt, is levensloop een prachtig ‘alternatief’. Eenvoudig, modern en toekomstgericht. Een hernieuwde campagne is natuurlijk nodig. Als het dán niets wordt, oké, dan mag het afgeschaft, eerder niet!

Vervolgens de aftopping van het maximaal pensioengevend salaris. Ook niet onlogisch. Wel is de vraag hoe hoog het dan moet zijn, dat maximum. Bij de hypotheekrenteaftrek is een maximum van aftopping op bijvoorbeeld 1miljoen een beetje window-dressing, maar op bijvoorbeeld € 400.000,- wel reëel, ervan uitgaande dat de gemiddelde huizenprijs nu zo rond de € 285.000,- ligt. Daarnaast dwingt de internationale omgeving nog eerder tot afschaffing überhaupt! Dat is bij de aftrek van pensioenpremies natuurlijk niet het geval. Ik zou dus eerder de excessen willen ‘bestrijden’ en de maximale pensioenopbouw op bijvoorbeeld een ‘Balkenende’ willen zetten (zo afgerond 2 ton dus).

Vervolgens pleit de adviescommissie voor afschaffing van de (fiscale) Oudedagsreserve. Hier kan ik mij in vinden. De (f)OR is natuurlijk ook geen echte ‘oudedagsreserve’, maar slechts belastinguitstel, zonder spaarverplichting en zonder de verplichting om het te zijner tijd om te zetten in een echte oudedagsvoorziening middels een lijfrente (bij overnemende ondernemer of verzekeraar). Ook een overblijfsel uit het verleden dus. De bestaande (f)OR-posities kunnen gewoon gehandhaafd, uiteindelijk ‘stopt’ de ondernemer toch een keer en moet de (f)OR-positie afgewikkeld. Een eenmalige mogelijkheid om tegen een gunstig tarief van bijvoorbeeld 25% af te rekenen is wellicht ook een idee.

Tot slot pleit de commissie voor afschaffing van pensioen in eigen beheer voor de DGA.
Hoewel ook de stelling kan worden ingenomen dat pensioenopbouw in een risicovolle (eigen) onderneming wellicht ook niet (meer) van deze tijd is, pleit ik toch voor behoud. Al was het maar om de eenvoudige reden dat sec afschaffing van eigen beheer niets oplevert. Immers, de DGA gaat dan gewoon zijn pensioen verzekeren. Het gevolg is dat de premies wel gewoon aftrekbaar zijn voor de Vpb, maar er geen extra ondernemersvermogen wordt gecreëerd.

Mijn keus is dus minder vanuit pensioentechnische invalsoogpunt, maar meer vanuit ondernemersinvalshoek. Het stimuleren van een fiscale voorziening zoals pensioenopbouw in de eigen BV (of Holding) van ondernemers lijkt mij een goed uitgangspunt. Wel zou eigen beheer ‘gemoderniseerd’ kunnen worden. Allereerst door het onderscheid eigen beheer/verzekeren voor een DGA te laten vervallen. Ten tweede door de Pensioenwet alsnog van toepassing te verklaren op de DGA. En ten derde door de ‘regels’ betreffende eigen beheer aanzienlijk te vereenvoudigen, van opbouw, tot waardering en een verplichting tot veiligstelling na pensioendatum. Gewoon het aanwezige geld in de BV laten afstorten bij een uitvoerder, de verzekeraar, de bank - waarom lijfrente wel en pensioen niet? -en op termijn de API. Ik pleit niet direct voor de ‘terugkeer’ van de lineaire opbouwmethode, maar deze was wel én makkelijk én gaf de DGA juist bij de start van zijn onderneming de meeste extra liquiditeiten. Of je neemt de gelegenheid te baat om én een oudedagsvoorziening te faciliteren en de ondernemer te ondersteunen of niet.

Dat betekent dan natuurlijk ook dat de ZZP-er (lees IB-ondernemer) vergelijkbare mogelijkheden moet krijgen. Niet alleen met betrekking tot pensioen maar ook met betrekking tot levensloop.

Kortom, als we toch bezig zijn om ons pensioenstelsel toekomstbestendig te maken, dan behoeven de positie van de DGA én de ZZP-er vergelijkbare aandacht als het werknemerspensioen. Misschien moeten DGA en ZZP-er gewoon convergeren tot ‘ondernemer’. Vanuit een BV of ‘in de IB’, ondernemen is ondernemen, toch?

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015