Artikel FD Selections: Einde arbeidsovereenkomst 65 jaar?

Inmiddels zijn er meerdere uitspraken gedaan waarbij de rechter heeft geoordeeld dat - uiteraard gezien díe specifieke feiten – de arbeidsovereenkomst niet zonder meer op 65 jaar, de pensioendatum eindigt.

Nu dé pensioenleeftijd inmiddels steeds meer onderhevig is aan de nodige variëteit zal deze lijn in de jurisprudentie ongetwijfeld voortgaan. Het is voor werkgevers goed om daarop te anticiperen. Dat kan tweeledig: via de maatschappelijke of via de juridische weg.

De juridische weg is die om (hernieuwde) duidelijke afspraken te maken wanneer de arbeidsovereenkomst, mede gebaseerd op de pensioenleeftijd, eindigt. Hierbij zal dan direct een keus gemaakt moeten worden wat de gevolgen zijn van het verder opschuiven van de pensioenleeftijd in de toekomst.
Gezien de schuivende panelen van dé pensioenleeftijd (AOW of werkgeverspensioen, en in beide gevallen, welke datum dan?), zal dat betekenen dat niet voor alle werknemers in een bedrijf ‘dezelfde’ einddatum gehanteerd kan worden. Dat vergt in ieder geval extra zorgvuldige communicatie en – herhaalde – vastleggingen.

De maatschappelijk weg is de andere, eigenlijk is die op voorhand al beter. Dat betekent namelijk dat er geen einddatum is c.q. wordt vastgelegd! Laten we eerlijk zijn, als een werkgever nu een werknemer van 40 jaar in dienst neemt, dan is de kans reëel dat deze werknemer tot pensioendatum blijft. In 2040 wordt deze werknemer 70 jaar. Wat alsdan dé of een gebruikelijke pensioendatum zal zijn, daar valt toch geen zinnig woord over te zeggen?
Laat staan wat de maatschappelijke cultuur dan zal zijn.

Daarmee leg ik overigens direct de vinger op de zere plek in ons huidige pensioensysteem. Iemand van 21 jaar iets toezeggen/beloven voor/vanaf over 50 jaar? Dat kan niet (dat blijkt).

Een werkgever doet er dus mijn inziens goed aan om geen einde arbeidsovereenkomst af te spreken (het ding heet toch niet voor niets ‘voor onbepaalde tijd’??). Vanaf iemands 55/60e ga je namelijk als werkgever met je werknemer om tafel zitten en bespreek je jou en diens plannen omtrent pensionering. En dát leg je vervolgens goed vast en herijk je om de 2 á 3 jaar.

Wil je dat niet als werkgever dan adviseer ik om vanaf nu alleen nog met free-lancers/ZZP-ers te werken. Overigens heb je ook dan als ‘vaste opdrachtgever’ de nodige (pensioen)zorgplichten!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015