Artikel FD Selections: Eindelijk, gepensioneerden in bestuur pensioenfondsen!

Of het nu direct via de Wet Koser Kaya gaat of in combinatie met de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen, vanaf 2013 krijgen gepensioneerden een recht op bestuurszetels. Dat lijkt mij terecht. Het heeft mij altijd al verbaasd dat iemand daar tegen was. Immers, wiens geld het is, diens mening moet gehoord zou ik zeggen.

Het argument tegen een bestuurspositie voor gepensioneerden was vaak dat zij ‘een eenzijdig’ belang zouden nastreven. Formeel kan dat natuurlijk niet, immers een bestuurdersrol impliceert een onafhankelijk rol, waarbij de belangen van álle belanghebbenden worden bekeken, niet alleen die van gepensioneerden. Daarnaast, en dat was vaak de ‘angst voor het nieuwe’, is het voor het eerst dat er naast de ’natuurlijke tegenstanders werkgevers/ werknemers’, een derde partij bijkomt. En nu die derde partij er bij komt, is het logisch dat ook de jongeren zich (moeten) gaan roeren (en de werkgevers vervolgens het ‘onderspit’ gaan delven. Hoewel ze daarvoor zelf hebben gekozen met de overstap naar CDC-regelingen en de premiemaximalisatie via het PensioenAkkoord).

Dat wil overigens niet zeggen dat ik het altijd eens ben met de ‘eisen’ van gepensioneerden: niet afstempelen en wel indexeren. Want, het komt toch allemaal goed….
Integendeel, ik vind dat juist gepensioneerden, die altijd de mond vol hebben van solidariteit en collectiviteit, het schandelijk laten afweten, nu ze kunnen c.q. moeten ‘leveren’. Immers, juist zij en hun vertegenwoordigers doen er alles aan om de bestaande regels zo te interpreteren/veranderen om afstempelen/niet indexeren te voorkomen. Dat ze dat willen en dat ze ook nog eens vinden dat ze daar ‘in rechte’ staan – immers het is hun beloofd – snap ik wel, maar dat wil niet zeggen dat het terecht is. We hebben FTK-regels, die moeten, leuk of niet, worden nageleefd, met alle consequenties van dien.

Daarom ben ik ook zo’n voorstander van gepensioneerden in het bestuur. Hun formele taak is dan namelijk het belang van álle belanghebbenden te dienen, en niet alleen die van de gepensioneerden. Ik denk, dat als dat gepaard gaat met de vereiste deskundigheid, dat ze dan anders, genuanceerder gaan oordelen. En dat is in het belang van iedereen.

Daarmee zeg ik overigens ook niet dat de huidige FTK-regels juist zijn, maar zoals het een echte jurist betaamd, zolang de wet de wet is, moet je die nakomen. Niet alleen in de letter, maar ook in de geest van de wet.

Dat met de nieuwe bestuurspositie van gepensioneerden het spel pas echt op de wagen komt en de generatie-discussie echt gaat losbarsten, dat is het gevolg van het nemen van verantwoordelijkheid. Ik zal eerlijk zijn: ik geef ze het te doen. Een bestuurder is immers hoofdelijk aansprakelijk…… Kortom, gepensioneerden, veel succes en wijsheid. Jullie zullen het nodig hebben! 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015