Artikel FD Selections: Empowered

Soms kom je al lezend in wat ‘oudere’ pensioenliteratuur hernieuwd iets tegen. Zo stuitte ik onlangs op het begrip ‘empowered’. Dat klinkt mij lekker krachtig in de oren. Ik voeg daar graag de begrippen voedingsbodem en eigen verantwoordelijkheid aan toe!

Het deed me overigens allereerst denken aan de auto van Ssangyong, de Musso. Daar stond op de achterruit altijd prachtig vermeld: ‘powered by Mercedes-Benz’.

De Europese Commissie spreekt over ‘empowered’ zodat consumenten in staat zijn om over hun financiële omstandigheden juiste beslissingen te nemen. Basiskennis, duidelijke, relevante en tijdige informatieverstrekking, degelijk advies en een (voldoende) ‘level playing field’ zijn hiervoor nodig, stelt ze.

Dat laatste hebben we grotendeels al, nu we ook bancair kunnen sparen en de multi Opf en de PPI er aan komen. Duidelijke, relevante en tijdige informatieverstrekking zit enerzijds ingebed in de Wft als het gaat om ‘niet-pensioenproducten’. Als het wel gaat om pensioen dan is dit perfect verwoord in de Pensioenwet: de informatieverstrekking moet vanuit de Pensioenwet immers juist, tijdig en begrijpelijk zijn.

Dat de consument, werknemer en ook werkgever, deze wordt vanuit de Wft ook als consument gezien en terecht lijkt mij, wel degelijk basiskennis moet hebben vindt in ieder geval de AFM ook. Zij oordeelt naar aanleiding van haar onderzoek naar de advisering van MKB-bedrijven over pensioen dat: het de verantwoordelijkheid van de werkgever is om zich te verdiepen in de pensioenregeling…..en zij moedigt de werkgever aan om er voor te zorgen dat zijn werknemers weten wat de pensioenregeling inhoudt. Dat ze dat absoluut niet weten, en ook niet weten hoeveel het kost (en dus wat het oplevert) is inmiddels uitvoerig onderzocht en bewezen.

Onwetenheid doet geloven in sprookjes: iedereen krijgt 70%, welvaartsvast, van het laatst verdiende salaris, ja, ja……

Als er geen (basis)kennis is kunnen we informeren en communiceren wat we willen, maar er is dan geen voedingsbodem. En zonder dat kan iets niet tot verdere wasdom komen.

Mede een rol hierbij speelt naar mijn stellige overtuiging eigen verantwoordelijkheid. Als je niet het gevoel hebt dat je kunt kiezen en dat jouw beslissingen effect sorteren, dan, dan,…….ja, waarom zou je je dan druk maken?

En als er dan keer op keer wordt verteld dat het allemaal goed zit en/of goed komt. Dan ga en blijf je inderdaad in sprookjes geloven.

Keer op keer blijf ik maar lezen dat de norm in Nederland 70% (eindloon) is. Ja, dat is wel zo, maar als we toch ook weten dat niemand dat haalt? Dan heeft het toch ook echt geen zin om nog langer dat sprookje na te praten?!

En de Cie Goudswaard heeft toch niet voor niets gezegd dat de norm van 70% gewoon niet meer haalbaar is en blijft? Zet dus de norm op 50% en maak mensen blij die daar boven zitten, in plaats van iedereen teleur te stellen.

De conclusie kan zijn dat wil pensioencommunicatie werken, het begrijpelijk moet zijn voor de ontvanger. Het UPO (zonder toelichting etc.) is dat nog niet (zie ook het artikel Pensioenvisie op FD Selections van Joost van de Ven van 3 mei jongstleden). Maar, er moet ook een voedingsbodem zijn. De boodschap moet wel ‘te behappen’ zijn voor die ontvanger en hij moet wat kunnen ‘behappen’. Daar schort het aan.
Pas als we dus de consument (werknemer) meer basiskennis geven én meer eigen verantwoordelijkheid kan pensioencommunicatie wat worden. Deze ‘empowering’ moeten we dus maar snel doen!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015