Artikel FD Selections: Fiscale kentering DGA-pensioen

Vroeger
Vroeger was alles anders en beter. Althans dat hoor je vaak. Zeker als het over het pensioen van de DGA gaat. Toen kon hij nog heerlijk ‘rommelen’. Zoals pensioen opbouwen over de auto van de zaak (een dure), bij een uitgesteld salaris toch pensioen opbouwen en toen dat niet meer kom, dan maar een 0-salaris. Verder pensioen afkopen, ervan afzien etc. Ook was het devies zoveel mogelijk pensioen op te bouwen. Want, dat was fiscaal voordelig, zeker op basis van de lineaire methode in eigen beheer met zoveel mogelijk leeftijdsterugstelling en dus een zo hoge mogelijke verplichting. Zelfs een vaste indexatie van 4% was ‘done’, ook al bracht dat geen direct fiscaal voordeel. En die uitkeringsfase? Dat was toch een zorg van later?! En mocht de fiscus het niet eens zijn met onze keuzes, ach dan gingen we toch procederen. En we wonnen!

Nu is het anders
Die uitkeringsfase is echter nu aangebroken. Als de pensioenbrief niet juist is en tijdig gemaakt, dan volgt een belaste aanspraak. Inkoop van dienstjaren ineens wordt niet toegestaan en pensioenopbouw in eigen beheer levert minder op dan bij een verzekeraar.
En net als vele pensioenfondsen hebben ook veel DGA’s nu een te lage dekkingsgraad. Op zich hoeft dat geen fiscale gevolgen te hebben. Want als de spaarpot leeg is, tja, dan is hij leeg. En kan de DGA zonder verdere fiscale sancties afzien van het restant van zijn pensioen en de BV liquideren. Dat is nu eenmaal het risico van pensioen in de eigen BV. Mocht de DGA toch een levenslang pensioen willen, dan mag hij dat gewoon doen, maar dan wel bij een professionele verzekeraar. Hij krijgt dan wel levenslang wat minder, want er is nu eenmaal onvoldoende geld.

Toets
Wel gaat de fiscus dan eerst even toetsen hoe dat kan, dat er onvoldoende geld is. Is er soms (te) veel dividend uitgekeerd. Of aandelenkapitaal terugbetaald. Of is de rekening-courant verhouding te hoog. En, toch ook maar even kijken of er wel voldoende prudent belegd is. En als dat niet het geval is, ja, dan moet er een sanctie volgen. Het hele pensioen, en dan niet alleen de fiscale voorziening, maar uiteraard de waarde in het economisch verkeer van het pensioen, is dan belast. Progressief - 52% - aangevuld met revisierente, 20%.

Goed huisvader
Hoe gaat dus een ‘goed huisvader’ anno 2011 met DGA-pensioen om?
Wel, alles wordt keurig vastgelegd in notulen AVA, pensioenbrief en andere overeenkomsten. Niet als de fiscus er om vraagt, maar vooraf. Eerst beslissen en vastleggen, dan pas uitvoeren. Veel pensioen is vaak niet meer nodig, immers het fiscale voordeel weegt boven 42% niet meer op tegen het gecombineerde tarief vanuit de vennootschapsbelasting en over de dividenduitkeringen. Er wordt dus gewoon rationeel naar het DGA-pensioen gekeken, net zoals in een normale werkgever-werknemerverhouding. Dividend uitkeren als het eigenlijk niet kan doen we niet meer, zeker niet zonder overleg met de fiscus. Als we het niet eens zijn, gaan we niet ‘doen’ en dan procederen, maar eerst overleggen en goede afspraken maken.

Tijden veranderen
Ook al was het ‘vroeger - misschien - beter’, vroeger is wel voorbij. Pensioen in de uitkeringsfase is nu eenmaal anders dan in de opbouwfase. Dat is – inderdaad – even wennen, maar het is niet anders. De rollen zijn omgedraaid, nu heeft de fiscus het ‘fiscale zwaard’ in handen en vooral in de aanslag. En als ze slaat dan slaat ze hard: 72% over de commerciële waarde van de pensioenaanspraak, zeg 150% en meer van de fiscale voorziening. Soms is enige bescheidenheid dus misschien op z’n plaats. Ook voor de DGA (en zijn adviseur).

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015