Artikel FD Selections: Flexwerken en pensioen

Inleiding
Het ontslagrecht wordt versoepeld. Dat zat er natuurlijk al jaren aan te komen, maar het lijkt er nu op dat er toch meters worden gemaakt. Of het nog echt nodig is, is de vraag. Immers, er komen – toch – steeds meer ZZP-ers en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden nauwelijks nog gesloten.

Werkgevers
Afgezien daarvan weten werkgevers ook wel dat als ze vandaag een 28- of 34-jarige aannemen, dat hij/zij na een jaar of 5 à 7 toch weer weggaat. En degene die niet weggaat, mocht nu juist wel….
Als je dat weet als werkgever, dan wil je werknemers niet meer verzorgen maar alleen nog maar belonen zolang ze bij je werken. Als het ontslagrecht wordt versoepeld en er komen meer flexwerkers – dus ook per klus/project of anders – dan zal dit wel de ‘nieuwe arbeidswereld’ zijn. Tja, dingen veranderen nu eenmaal.

Pensioen
Van belang is dan om te kijken wat de gevolgen daarvan zijn – moeten zijn – voor ons pensioensysteem. Allereerst het soort systeem. In ieder geval wil een werkgever niet langer verantwoordelijk zijn voor de uitkomst van het pensioen (wanneer en hoeveel). Hij maximaliseert dan zijn premiebijdrage (of in het PensioenAkkoord; premiestabilisatie, dat klinkt namelijk wat mooier?!) en stapt dus over op een input-georiënteerd systeem. Of de werknemers het dan toch een uitkeringsovereenkomst noemen, of CDC, dat wel of niet mee-ademt met de levensverwachting en/of beurs, who cares? Hij in ieder geval niet (meer). Ook wil de werkgever niet meer ‘last’ hebben van die slapers in zijn pensioenregeling, dus móet er een waardeoverdracht plaatsvinden.

Kan dat?
Het eerste wel. Overstappen op een premieovereenkomst en een werkgever weet precies waar hij aan toe is. Hoeft niet bij te betalen bij komende en/of vertrekkende werknemers. Welke werkgever wil het niet? Ik ken ze – nadat ik het systeem heb uitgelegd – niet (meer).
Dan blijft het probleem van de waardeoverdracht over. Als het betrokken pensioenfonds onder de 100% zit kan er niet worden overgedragen, als de werknemer ZZP-er wordt kan er ook niet worden overgedragen.

Oplossing

Deze is dan drieledig. Allereerst móet er waardeoverdracht plaatsvinden. Ten tweede ook ingeval de dekkingsgraad onder de 100% is. Hij krijgt dan zijn ‘pensioen’ mee naar rato van de gemiddelde dekkingsgraad (reëel of nominaal uiteraard) van het afgelopen jaar. Tot slot mag ook de ZZP-er een individuele (bank/PPI)spaarovereenkomst aangaan en het geld daar op storten. En dit mag dan ook in een collectief worden gedaan uiteraard.
Alle werknemers die na 2013 ‘de dienst verlaten’ móeten dus waardoverdracht toepassen.

Toegift
Zo, dit schoont lekker op. Iedereen wordt geconfronteerd met de ‘echte waarde/waarheid’, alles kan goed gecontroleerd worden of het wel klopt en het aantal deelnemers bij alle uitvoerders zal minimaal met de helft afnemen! Dat scheelt nogal eens kosten.
Iedereen krijgt vervolgens de keus om binnen 2 jaar, dus tot 1-1-2015 ook alle oude pensioenrechten onder te brengen in zijn/haar pensioenregeling van keus namelijk!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015