Artikel FD Selections: Helaas, ook 2013 een verloren jaar?!

Ik had goede hoop. Tot afgelopen dinsdag, toen de Eerste Kamer de wetsvoorstellen inzake beperking Witteveenkader behandelde. Of eigenlijk beter gezegd, zou moeten behandelen. Maar, ze hadden er geen zin in. Wel in een spelletje politiek. Het gevolg is dat er weer niets gebeurt.

Het beoogde wetsvoorstel inzake het nieuwe Financiële ToetsingsKader is ook al ‘ingetrokken’. We gaan opnieuw overleggen, consulteren en weet ik allemaal wat. We – de wetgever dus - hadden ook eerst kunnen nádenken.

De FNV zei dat we het verkeerd deden: eerst het nFTK, dan pas Witteveen. En, ze hadden toch echt niet het Pensioen- en Sociaal Akkoord mee ondertekend. Dat hebben we allemaal maar gedroomd.

Ook zou er, dat was toch echt beloofd door Staatssecretaris Weekers, meer duidelijkheid komen over de positie van de DGA in eigen beheer en de waardering gezien het verschil tussen fiscaal en commercieel. Komt ook niet.

Ja, zult u zeggen, de wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen is toch in werking getreden. Dat klopt. Die moet geïmplementeerd zijn per medio 2014. Intern toezicht per jaar gaat dan in, dus in 2015 moet voor het eerst…..etc.

Vroeger riep ik altijd: ‘pensioen is een langzaam vak’. Helaas is dat nu echt waar. Er gebeurt niets. Ja per 2014 gaat het opbouwpercentage 0,1% naar beneden, dus voor eindloon (wat dat is nog de norm) naar 1,9% en voor middelloon naar 2,15%.

Zelfs dat weten velen niet, getuige het feit dat overal wordt gesteld dat het opbouwpercentage van 2,25% naar 1,75% gaat per 2015.

Al met al gaan we er dus in 2014 0,1% op achteruit. Laten we eerlijk zijn, doe dan niets. Misschien kunnen we dit jaar nog de Eerste Kamer afschaffen. Dán zouden we meters kunnen maken. Maar ja, daarvoor hebben we de Eerste Kamer nodig. En het cirkeltje draaide door en door en door en door….

Gelukkig komt alles vanzelf goed. Toch?!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015