Artikel FD Selections: Het grote afstempelen is begonnen!

De eerste fondsen hebben inmiddels afgestempeld en vele fondsen gaan dat binnenkort doen. Dat raakt nu al honderdduizenden werknemers en zal verder oplopen tot miljoenen. Dat zat er natuurlijk aan te komen, maar het is nu een feit. De ‘volksopstand’ die je zou verwachten is nog niet gekomen. De vraag is natuurlijk óf die nog komt. En de vraag is of dit eenmalig zal zijn of dat het de komende jaren schering en inslag zal zijn.

Kijkend naar de zwakke positie van het gemiddelde pensioenfonds – en wetende dat er ook vele fondsen zijn die nog gewoon ruim boven de 105% dekkingsgraad zitten – verwacht ik dat het de komende jaren – tenzij de economie enorm gaat aantrekken – nog zo door zal gaan.

Juridisch gezien valt er weinig tegen te doen. We hebben immers regels, zowel dekkingsgraad-rekenregels als juridische regels wanneer en hoe er afgestempeld moet worden. Wat overblijft is ‘teleurstelling’. Dat kom ik in mijn advocatenpraktijk natuurlijk vaak tegen: mensen die teleurgesteld zijn. Echter, teleurstelling geeft geen juridische basis voor schadevergoeding.

Al met al spat de Nederlandse pensioendroom toch aardig uit elkaar.

Het feit dat de vakbonden zich inmiddels richten op futiliteiten zoals behoud van ‘ook eigendomsrechten volgens hen’ een op de (vroeg/pre)pensioendatum aansluitende AOW, bevestigt deels dat ze het verzet tegen afstempelen niet eens aangaan. Daar waar het gaat om werknemers van voor 1950 kan ik het billijken. Als een werknemer in 2010, toen hij 58 was, zelf heeft gekozen voor prepensioen, terwijl het toen formeel al was afgeschaft voor hem, dan is dat het eigen risico geweest. Dat hij dan pas AOW krijgt vanaf 65 en 10 maanden is het gevolg daarvan. Hij kan in ieder geval nog 5 jaar sparen om het te overbruggen, of alsnog zijn pensioen vanaf 65 jaar hoog/laag laten ingaan. We hoeven niet naast de werknemers van voor 1950 nu ook weer de werknemers van na 1950 te beschermen voor alles.

Gewoon weer gaan werken is overigens ook een optie (dat kan parttime, en ook in laag gekwalificeerde banen). Geen zin, snap ik maar is ook weer een keus.

Dat het natuurlijk slechte wetgeving is om medio 2012 aan te kondigen dat per 2013 de AOW-leeftijd omhoog gaat is wat anders. Over deskundigheid en visie in Den Haag schreef ik al eerder.

De diverse gepensioneerdenverenigingen zullen overigens wel gaan procederen, maar ook hen geef ik niet veel kans. Immers, regels zijn regels.
De vraag in hoeverre de werkgever moet bijbetalen, maar dat speelt alleen bij Ondernemingspensioenfondsen, is een andere.

Kortom, 2013 begint met evenveel pensioenproblematieken als 2012 is geëindigd. Voorlopig zal er geen rust komen aan het pensioenfront!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015