Artikel FD Selections: Het ?grote pensioengraaien? is begonnen!

Een scherpe kop inderdaad. Toch meen ik het. Deze week lanceerde de PvdA het plan om kapitaalverzekeringen (en spaar-/beleggingsverzekeringen/-rekeningen) die bedoeld zijn voor de aflossing van de hypotheek vrij te geven zonder fiscale sancties. Normaliter lopen deze verzekeringen 15/20 jaar. Het fiscale voordeel zit in het onbelaste rendement (niet in aftrekbaarheid van premies). Sinds 2001 móeten deze verzekeringen gekoppeld worden aan de aflossing van de hypotheek. Als de uitkering daarvoor niet gebruikt wordt of kan worden, dan is het rentebestanddeel alsnog progressief belast.

Het Verbond van Verzekeraars reageerde – logisch, maar wel terecht – dat het een ondoordacht en kortzichtig plan is. Dat klopt. Ook prof. Stevens reageerde negatief: het zou in veel gevallen helemaal niet interessant zijn. Minder hypotheekrenteaftrek en minder rendement in de verzekering.

Dat het kortzichtig en ondoordacht is klopt wel, maar toch is het geen slecht plan. Allereerst mag het en hoeft het niet. Daarnaast, nu is het  dood vermogen. Door het geld te gebruiken voor de aflossing van de hypotheek, betaal ik minder hypotheekrente én – neem ik aan – betaal ik geen premie meer voor de (spaar)verzekering. Kortom, de burger houdt meer geld netto over. Of ze dat gaan uitgeven is overigens nog maar de vraag. Tot nu toe blijkt dat ze dat niet doen, vergelijk het vrijgeven van spaarloon en levensloop. Daarnaast is de vraag of de niet aan de eigen woning gekoppelde verzekeringen (van voor 2001) ook aangewend moeten worden voor de aflossing van de hypotheek. Dit is namelijk de grootst bulk verzekeringen.

Tot slot is van belang wat de afspraken met de bank zijn inzake de hypotheek. Dit varieert van moeten aflossen tot niet mogen aflossen boven 5%. Dát het dus een ondoordacht en kortzichtig plan is klopt (laatste keer), maar toch. De krokodillentranen van banken en verzekeraars zijn overigens natuurlijk niet relevant in deze discussie.

Ook blijken nog bestaande VUT- en prepensioenregelingen onvoldoende gefund te zijn. Deze moeten voornamelijk nog betaald worden vanuit de premies en zijn dus niet goed kapitaalgedekt. Bij het ABP wordt hiervoor bijvoorbeeld zo’n 4% van de 30% pensioenpremie die door (jongere) actieven wordt betaald, gebruikt. Voor de rechten van ‘ouderen’ dus. De ultieme vorm van solidariteit…..

Nu we de economie niet aan de gang krijgen, komen er dus kortzichtige en ondoordachte plannen (sorry, dit is echt de laatste keer). Gelukkig gaat het in de landen om ons heen wel iets beter. En we zijn tenslotte een exportland. Ook blijven 50-plussers meer aan het werk. Er zijn dus wat lichtpuntjes. Gewoon nog even volhouden. Maar met zo’n 1,5 biljoen vermogen in pensioen, lijfrente, stamrecht BV’s en kapitaalverzekeringen wordt het ‘graaien’ wel aantrekkelijk!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015