Artikel FD Selections: Hoe zit het nu echt met ZZP-ers, en hun pensioen?

Ik volgde onlangs een discussie op Twitter over de (pensioen)positie van ZZP-ers. Van enige onderlinge spraakverwarring was sprake. Hoe kwam dat?

De ZZP-er bestaat namelijk niet. Althans in fiscaal-juridische zin. Iemand is namelijk of I(nkomsten)B(elasting)-ondernemer of hij/zij is DGA. Zelfs die laatste term is onjuist. Het is namelijk werknemer-grootaandeelhouder. Ik hoef echt geen directeur te zijn om de Pensioenwet niet van toepassing te laten zijn. De aandelenverhouding is van belang. Als ik maar 10% van de aandelen heb (met stemrecht) dan ben ik al ‘DGA’ en val niet onder de Pensioenwet. Eigenlijk is dat ook al raar. Immers, als ik 10% heb, heeft iemand anders 90%, en heb ik niets te vertellen, toch? Uiteraard moet ik instemmen met het voeren van eigen beheer (dus in de BV) van het pensioen, maar ook als het verzekerd wordt, is de Pensioenwet niet van toepassing. In 2006 heb ik mij de ‘blaren van de tong’ gepraat om de DGA gewoon onder de Pensioenwet te krijgen (hij viel nl. wél onder de Pensioen- en spaarfondsenwet, behoudens de onderbrengingsplicht buiten de eigen BV), maar ambtenaren hebben van ondernemers nu eenmaal weinig kaas gegeten. Eigen beheer valt overigens ook niet onder de Wft, ook dat is een weeffout.

Als iemand in een eenmans-BV werkt – dat zullen de meeste DGA’s doen want die staan natuurlijk op de payroll bij hun Holding-BV – dan zijn dat eigenlijk ook ZZP-ers. Terwijl een Holding-DGA met daaronder een Werk-BV met ‘tig’ werknemers juist weer geen echte ZZP-er is. Vind ik.

Een maatschap daarentegen, of een VOF, dat zijn eigenlijk weer geen ZZP-ers, terwijl ze wel IB-ondernemers zijn. Terwijl zeker maten ook juist wel een beetje ZZP-er zijn.

Een of de ZZP-er bestaat dus eigenlijk niet. Een goed verdienende IT-consultant die vanuit een BV werkt is DGA, maar toch ook weer ZZP-er.

Laten we ons dus aan de wet houden: of iemand is IB-ondernemer en kan lijfrente(bank)sparen, of iemand is DGA en kan dus pensioen opbouwen.

Een IB-ondernemer kan altijd zijn bedrijf inbrengen in een BV. Dan kan hij een stamrecht bedingen (lijfrente, bij die eigen BV nota bene) en is daarna DGA en kan pensioen, wel vallend onder de Wet Loonbelasting, maar dus niet onder de Pensioenwet, opbouwen. In eigen beheer, z’n Holding, een aparte Pensioen BV of bij een verzekeraar.

De Wet Verplichte Beroepspensioenregelingen fietst er weer een beetje doorheen. Die maakt het niet uit of iemand IB-ondernemer, DGA en/of ZZP-er is. Dat er überhaupt nog steeds verplichtgestelde beroepspensioenregelingen zijn, vind ik dan ook weer raar. Alsof een medisch specialist met een tonnetje of 2 à 3 aan inkomen, werkend vanuit een BV, met een 2e baan vanuit z’n privékliniek niet voor z’n eigen pensioen kan zorgen. Dat hij niet met geld kan omgaan is genoegzaam bekend, maar dan is een cursus financiële planning beter. Een vrijwillig beroepspensioenfonds vind ik overigens prima.

Tot slot kan een DGA zijn pensioen weer niet bij een PPI onderbrengen. Daar heb ik al eerder over geschreven. Helaas nog niet opgelost. Raar maar waar. Weer die ambtenaren. Zo, dan weet u weer even alles over de ZZP-er (en DGA)! En wat ik van verplichte beroepspensioenregelingen vind.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015