Artikel FD Selections: IPD: Integraal Pensioen Denken (1)

Pragmatische oplossingen
Ik hou ervan om ‘integraal’ naar pensioenvraagstukken kijken, deze te analyseren en dan een pragmatische oplossing te presenteren. Dus als ik een stuk lees over ‘pensioenmoe’, nog eens (moest) nadenken over pensioenplicht (o.a. gezien de groeiende groep ZZP-ers), de discussie over ‘doen pensioenfondsen’ – en dan met name de Bpf’s gezien hun verplichtende karakter – het nu wel of niet goed (genoeg) volg én de oproep van de AFM aan werkgevers om toch nu echt eens een echte pensioenexpert als adviseur in te huren – en te betalen – lees, dan gaat het ‘ratelen’ in mijn hoofd.

Pensioenmoe
Dat werkgevers en werknemers een beetje ‘pensioenmoe’ zijn (geworden) snap ik, maar, helaas, het zal de komende jaren alleen maar erger worden. Niet gek als je beseft dat we een pensioenvermogen hebben te ‘beheersen’ van ruim 1,5x het BBP. En wetende dat zowel gepensioneerden als actieven steeds kritischer gaan worden wat er met ‘hun’ pensioengeld gebeurd. De groep ZZP-ers blijft maar groeien en ‘weigeren’ iets te doen aan hun pensioen (er zijn namelijk voldoende fiscale mogelijkheden, maar ze doen het gewoon niet). Kunnen we ons over 15/20 jaar een miljoen en meer ‘arme’ ex-ZZP-ers veroorloven? En of Bpf’s het nu wel of niet goed (genoeg) doen, feit blijft dat ik als ondernemer geen kant op kan, of ik nu wel of niet tevreden ben. Ik moet meedoen en heb maar te accepteren dat het gaat zoals het gaat.
De oproep van de AFM tot slot vind ik ‘charmant’ – hij klopt namelijk – maar ach, de werkgever moet daar zelf maar achter komen. Als werknemers kritisch worden – en dat kan alleen in een vrije markt – dan zullen werkgevers dat zelf ook moeten. Tot die tijd zal de oproep weinig effect hebben, vrees ik.

Vrije markt
O ja, had ik al gezegd dat ik – ja, ik kan er niets aan doen – nu eenmaal een ‘vrije markt denker’ ben? Niet voor of tegen iets of iemand, maar wel objectief voor de vrije markt.

Pensioenplicht
De oplossing is dan makkelijk: een wettelijke pensioenplicht voor een ieder, tot een x-niveau, per branche – net als nu – eventueel verplicht te verhogen tot x-plus. Maar, iedereen heeft zelf de keus om te bepalen waar het pensioen wordt ondergebracht. Of die keus moet zijn voorbehouden aan de werkgever of werknemer, daar denk ik nog even over na. De beste uitvoerder mag dan winnen. ZZP-ers worden gewoon gezien als werknemers, hun winst uit onderneming is het equivalent van het loon van de werknemer. Over de positie tot slot van de DGA (werknemer of juist ondernemer…. in ieder geval ’mens’) moeten we nog maar even nadenken.

Vrij denken
Soms zijn integrale oplossingen niet zo moeilijk maar je moet wel integrale kennis van pensioen hebben en een beetje vrije markt durven denken.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015