Artikel FD Selections: ?Keek op de pensioenweek?!

Inleiding
Ik zal alle belangrijke uitspraken/zaken van deze week eens op een rijtje zetten, want als je dat zo ziet dan schrik je toch wel!

Berichtgeving

 • Allereerst berichten o.a. het ABP en het Pf Zorg & Welzijn dat er in 2012 niet geïndexeerd wordt. Vele andere fondsen zullen dat ook niet doen.
 • Tegelijkertijd kondigde o.a. het Pf Metaal dat er én niet geïndexeerd zal worden én de premie verhoogd (bij voorkeur ten laste van de werkgever), desnoods ten laste van geen salarisverhogingen (dat zullen de – jongere – werknemers leuk vinden).
 • Ook stelde dr. mr. Heemskerk dat er veel ‘juridisch’ gekonkel zal komen naar aanleiding van het PensioenAkkoord en dan met name over het invaren van opgebouwde rechten. Blijft raar dat ‘we’ (of beter ‘ze’) dat niet beter van te voren hebben uitgezocht. Of het nu juridisch wordt toegestaan of niet, het zal veel discussie en juridische procedures opleveren. Ook raar dat de premies omhoog gaan, in het PensioenAkkoord is immers juist afgesproken dat dat niet mag. Minister Kamp acteert dan wel zo, hij laat immers – eigenlijk in strijd met de Pensioenwet - toe dat er geen kostendekkende herstelpremie betaald hoeft te worden in 2012.
 • We kunnen tot 75 jaar in goede gezondheid werken. En toch gaan we pas in 2020 naar 66 jaar en daarna in de 20 jaar daarna naar 70 jaar (in 2040). Dat kan – en moet - dus sneller, zou je zeggen.
 • We hebben 3 miljoen AOW-ers, er zijn er dit jaar 260.000 bijgekomen. De AOW gaat toch pas in 2020 omhoog én er komt wel ieder jaar 0,6% ‘zomaar’ bij (los van inflatie etc.). Onverantwoord en schijnzekerheid, stelde de Raad van State al (terecht).
 • Robin Linschoten (voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken) stelde tijdens een lezing dat a. hem begin jaren ’80 te kennen werd gegeven dat pensioen niet zo moeilijk was (het was er gewoon en het was goed) en dat hij dat met een uurtje praten met een hotemetoot wel onder de knie had (dat blijkt wonder boven wonder toch gelukt te zijn) en b. dat uit onderzoek van de SER blijkt dat de gemiddelde Nederlander nog steeds denkt 70% eindloon mét indexatie te krijgen.
 • Logisch dus dat Prof. Schuit – toch niet de minste – constateert dat het wetsvoorstel versterking bestuur een gemiste kans is: een one-tierboardoptie ontbreekt. Letten jullie goed op, Raad van State?!
 • De NOPD en de RPA uiten hun zorgen omtrent het niveau van examinering van de nieuwe Wet Financieel Toezicht-module Pensioenverzekeringen. Onervaren adviseurs mogen werkgevers (tot 50 werknemers en € 10 mio omzet) adviseren omtrent hun pensioenregeling.
 • Als klap op de vuurpijl: investering ABP mondt uit in landroof (in Mozambique). Terecht of niet, het staat wel pontificaal in alle kranten. En nee, ik zal geen vergelijk maken met ‘Prins Pils’.
 • En alsof het nog niet genoeg was: op zaterdag wordt duidelijk dat de FNV ophoudt te bestaan – met als oorzaak het pensioenakkoord – en ‘ons’ Agnes (maar ook Henk) moet weg

Conclusie
Als je dit zo allemaal op een rijtje ziet dan moet de conclusie wel zijn dat dit niet goed kan gaan. Zo zie ik ook steeds vaker – in de media - de toets voor de dekkingsgraad liggen op 105%. Maar, het streven is toch 40 jaar geweest om juist wel te indexeren. Daar hoort een dekkingsgraad van rond de 130% bij. Hoe komen we daar ooit?? Nu mensen steeds ouder worden – en in goede gezondheid dus – is indexatie al helemaal belangrijk.
In 1969 stelt de toenmalige commissie inzake pensioen al dat het streven was eindloon met indexatie. In de Pensioennota uit 1991 verschoof het naar middelloon met indexatie. Juist bij middelloonregelingen is indexatie van - opgebouwde – rechten alles bepalend. Met het nieuwe PensioenAkkoord gaan we over naar feitelijk beschikbare premieregelingen: afhankelijk van levensverwachting en rendement. Ruimte voor indexatie is er dan nauwelijks.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015