Artikel FD Selections: Kennis van pensioen

De AFM heeft het nu definitief bewezen. De pensioenverwachtingen zijn veel te hoog in Nederland. De vraag is hoe dat komt en wat we er aan kunnen c.q. moeten doen.

Allereerst is het goed om te weten dat de uitkomsten van het onderzoek van de AFM natuurlijk allang bekend waren. Zeker bij de deskundigen. Deze weten en wisten natuurlijk dat niemand 40 dienstjaren haalde, de AOW-franchise in het verleden ‘veel’ te hoog was en lang niet alle pensioenregelingen een indexatie kennen, laat staan die kunnen betalen. Echtscheidingen er fors inhakken en premieovereenkomsten qua resultaat wel eens vies kunnen tegenvallen. Meerdere universiteiten hadden dit al onderzocht en kwamen tot dezelfde conclusie als de AFM. Tot zover dus niets nieuws onder de zon. De vraag is waarom Nederlanders toch blijven geloven in de mythe van 70% van het laatste salaris en of en zo ja, hoe we ze aan het verstand brengen dat dit niet het geval is.

Er zijn mijns inziens 3 opties. Waar kiest u voor?

De eerste is, we zijn negatief en weten dat het toch nooit wat wordt met de ontvankelijkheid voor en (pensioen)kennis van Nederlanders. Of het nu aangeleerde ‘domheid’ is of niet, mensen zullen niet ‘zinnig’ met aangereikte pensioenkennis om kunnen gaan. Dit is de makkelijkste oplossing natuurlijk.

De tweede optie is constateren dat we eigenlijk gewoon goed bezig zijn. Met onze UPO’s, ons Pensioenregister etc., en dat de vergrijzing vanzelf het schip doet keren. Immers als de komende jaren steeds meer mensen écht met pensioen gaan, zal vanzelf blijken dat 70% een illusie is (voor velen). ‘Jongeren’ realiseren zich dat dan vanzelf en gaan ofwel actie ondernemen ofwel accepteren het. Er is in dat laatste geval dan geen verschil in verwachting meer. Eigen verantwoordelijkheid wordt dan vanzelf afgedwongen/opgelegd. Wat men er mee doet is …..eigen verantwoordelijkheid.

De derde optie is de harde conclusie trekken dat we het tot nu toe niet goed hebben gedaan, integendeel. We moeten het dus anders doen, radicaal anders. Een paar suggesties. Allereerst een ‘straf’ voor iedere pensioendeskundige die nog rept van dé 70% -norm. Een overheidscampagne (Postbus 51 én vooral op internet): dé nieuwe norm in pensioen is 50%. Twee ‘verkeersborden’, een met 70% en een vette streep erdoor en een kleinere met 50%. Vervolgens keuzevrijheid voor werknemers én dus eigen verantwoordelijkheid niet alleen stimuleren, maar gewoon afdwingen. Zolang we het ‘zogenaamd’ (?) goed (?) blijven regelen zal niemand zich gaan interesseren voor pensioen. Waarom? Het is/wordt toch goed geregeld?! Pensioen ís toch ‘later’, we kúnnen niet zomaar verwachten dat jongeren (dat is tot 40-45 jaar) zich daarvoor interesseren. Kortom, het moet anders, out of the box denken en doen, en vooral niet langer pappen en nathouden. De nieuwe pensioenwereld dus.

Deze derde optie is dus de beste, mijns inziens. Ten opzichte van de tweede optie (optie één is écht passé): baat het niet, dan schaadt het ook niet. Wie doet er dus mee?

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015