Artikel FD Selections: Kiezen en scannen

Langzaam beginnen er steeds meer keuzemogelijkheden te komen in pensioenland. Ook al zijn de eerste mogelijkheden nog ‘klein in de kiem’, het begin is er. Een aantal keuzes die een werkgever heeft zijn de volgende. Houd ik mijn eigen Opf of kies ik voor het multi-Opf (ja, ja, hij is er, de PremiePensioenInstelling zal er nu ook wel snel komen). Of moet ik het ‘advies’ van DNB (Kellerman) maar volgen en mijn Opf opdoeken?

Ook keuzemogelijkheden voor wat betreft de inhoud van de regeling. Stel u bent ZZP-er, het gaat goed, en u neemt personeel aan? Wat doet u? Uw werknemer is 27 jaar, als hij met pensioen gaat is de AOW-leeftijd allang verhoogd naar minimaal 66/67 jaar. Zegt u toch pensioen toe op basis van 65 jaar, of gaat u meteen kiezen voor die hogere leeftijd. Dat is ‘goedkoper’! En past u de netto actuariële premieovereenkomst staffels toe, of eerst nog de ‘oude’, wetende dat u dan in 2015 toch over moet gaan? En als de aanbieder van uw keus, nog geen product heeft hiervoor, wacht u dan een jaartje met pensioen toe te zeggen (wat is nu een jaar in een ‘pensioenleven’) of niet?

De AFM zegt letterlijk dat én gekeken moet worden naar de ‘pensioenregeling’ van de concurrentie én naar de betaalbaarheid op (langere) termijn. De werkgever zal dus een keus moeten maken.

Zo er steeds meer keuzemogelijkheden zijn voor de werkgever, ook de werknemer kan steeds meer kiezen. Denk bijvoorbeeld aan bancair lijfrentesparen, maar ook de mogelijkheid om een gouden handdruk onder te brengen bij een bank. In plaats van ‘bijsparen’ in de pensioenregeling kan een werknemer ook kiezen om het zelf bij een bank te doen. Of in
Box III, of de hypotheek wel of niet (extra) aflossen.

Keuzes en dus (eigen) verantwoordelijkheid kan alleen als er voldoende kennis van zaken is. Vandaar mijn vorige column over ‘empowerment’.

Meer keuzevrijheid, dus meer eigen verantwoordelijkheid is onontkoombaar. Verzet hiertegen is een achterhoede gevecht, meegaan met de beweging en dus moeten leren zwemmen is veel lekkerder. Maar kost wel wat extra energie.

Nu er steeds meer gekozen kan worden, zal ook gekozen moeten worden. Niet kiezen betekent dan namelijk dat er voor jou gekozen wordt. Denk bijvoorbeeld aan het Life
Cycle beleggen. Als je zelf niet kiest, volg je het standaard pad. Dat is een goed pad, maar misschien niet voor jou.

Kortom, door iedereen zullen de mogelijkheden gescand moeten worden, alvorens er kan en moet worden gekozen!

Mocht u nu denken: ja, maar ik kan helemaal niet kiezen, ik zit ‘gevangen’ in verplichte, vaste, structuren voor wat betreft pensioen? Tja, dat geeft te denken….toch?!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015