Artikel FD Selections: Levensloop

Er is weinig animo voor Levensloop, zo blijkt uit de laatste cijfers. De vraag is nu of dat terecht is en of we er (nog) wat aan kunnen doen? Omdat Levensloop en de ‘oplossing’ niet zo moeilijk is, wordt het een korte bijdrage.

Het antwoord op de eerste vraag moet zijn dat het niet terecht is. Levensloop is een prachtige nieuwerwetse regeling die past in de moderne tijd. Zowel de eenvoud, de toepassing (zorg/studie/sabbatical/verlof maar ook extra sparen, voor pensioen of anders) en vooral ook het feit dat er maar één keer fiscaal voordeel in zit.

En in dit laatste punt, maar ‘één keer fiscaal voordeel’ zit het probleem. Zolang er nog een spaarloonregeling bestaat die een dubbel fiscaal voordeel oplevert, fiscaal aftrekbaar bij de input en na 4 jaar belastingvrij op te nemen, zal niemand kiezen voor levensloop (nou ja, dat blijkt uit de cijfers, bijna niemand). En laten we nu eerlijk zijn, is een ‘dubbel fiscaal voordeel’ nog van deze tijd? Het lijkt mij niet.

Het probleem zit dus niet zozeer in de levensloopregeling zelf, maar het zit in de samenloop met spaarloon. Daarnaast zit het ook in de ruimere invulling, al dan niet met een ‘recht’ (bijna vergelijkbaar met het recht op parttime werken) op opname en aanwending. Juist in deze economische tijd zou het ook goed zijn om de aanwending mogelijk te maken voor het opstarten van een eigen bedrijf, als aanvulling op (deeltijd)WW en wellicht nog meer mogelijkheden. Kortom, reguleer de input en laat de output vrij(er).

En dat er dan meteen invulling wordt gegeven aan meer eigen verantwoordelijkheid voor loopbaan/levensvulling, al dan niet in combinatie met de mogelijkheid voor extra pensioen, is een mooie opmaat naar de ‘nieuwe pensioenwereld’, waarvan de AOW-plannen een eerste stap zijn.
Dus kom, kabinet, pak deze handschoen op. Wat we er aan kunnen/moeten doen heb ik aangegeven, zo moeilijk is dat niet!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015