Artikel FD Selections: Maatschappelijk verantwoord beleggen. Wie wil het niet?

Ik zat vorige week in het discussiepanel bij het jaarlijks congres van Robeco inzake Visie 2011. Het thema was ESG (environment, social and governance)-beleggen, of te wel, maatschappelijk verantwoord beleggen.

Hoewel ik natuurlijk geen beleggingsdeskundige ben (ik hou van termen als risk/non risk en weet ook wel dat aandelen op lange(re) termijn het beste renderen, althans dat hebben we altijd gedacht?!), maar verder ben ik liever jurist/advocaat.

Mijn aanvliegroute was dus vanuit een juridische insteek, hetgeen anno 2011 automatisch tijdig, juist, duidelijk en begrijpelijk communiceren betekent. En ik redeneer altijd vanuit degene waar het bij pensioen om gaat: de deelnemer.

Mijn eindconclusie – zowel bij de overdenkingen bij de voorbereiding – en ook tijdens de inleidingen voorafgaande aan het debat als zeker tijdens het debat, was: rendement. Het gaat deelnemers maar om een ding: rendement, hoe meer hoe beter!

En als maatschappelijk verantwoord beleggen dan al minder zou opleveren – dat werd overigens door eigenlijk iedereen ontkend, helemaal super – dan moet dat dus wel tijdig, juist, duidelijk en begrijpelijk worden gecommuniceerd, zodat de deelnemers – als ze dat willen – kunnen ingrijpen. Want het is hun geld en hun rendement.

Daarnaast moet er altijd verantwoording worden afgelegd jegens de deelnemers. Dat is de taak van een bestuur.

Tijdens het debat had ik overigens het gevoel dat niet iedereen het met mij eens was. Tijdens de lunch bleek dat gelukkig anders.

Dat maatschappelijk verantwoord beleggen ten onrechte een ‘geiten wollen sokken-imago’ heeft klopt niet. Ergo, ik denk dat maatschappelijk verantwoorde beleggingen op langere termijn de beste beleggingen zijn. Maar ja, een pensioenfonds heeft korte termijn beleggingen, dat is de indexatie van mevrouw Jansen uit Rotterdam of Tilburg Noord morgen.

Wat u, het pensioenfondsbestuur, vermogensbeheerders er van vinden is daarom niet zo relevant. Het gaat om de deelnemer.

Het is dan ook verstandig dat zowel het pensioenfonds als de betrokken werkgever (bij een Bpf is dit dus lastig) hun maatschappelijk verantwoord beleggen-visie (tijdig) kenbaar maken.
Als dan overigens de werkgever zelf niet zodanig acteert (denk aan ‘verkeerde’ leaseauto’s etc.), dan zal het nog niet zo snel vaste grond onder de voeten krijgen bij deelnemers.

Dus, maatschappelijk verantwoord beleggen, wie wil het niet? Zeker als het het meeste rendement oplevert!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015