Artikel FD Selections: Naar een oplossing

Zoals afgesproken houden we op met klagen en werken we vol goede moed aan een oplossing. Deskundigen nemen de lead. Daaraan draag ik graag bij. Ook de oplossing gaat stap voor stap, gezien het lange termijn belang van pensioen is dat niet zo erg.

“Financiële ongeletterdheid mag geen reden zijn hiervan (TG: onzekerheid van pensioen in beeld brengen) af te zien. Ook op andere terreinen blijken mensen in staat te zijn hun financiën te regelen. Daarnaast zijn er talloze manieren waarop mensen hun financiële kennis kunnen bijspijkeren, zelfstandig of met hulp van anderen”.

Prachtige volzinnen - te mooi om zelf bedacht te hebben - maar uit mijn hart gegrepen. Ze komen uit het rapport van het CPB (*).

Stap 1 is dus accepteren dat a. iedereen de onzekerheid van pensioen maar moet inzien (het is er namelijk) en b. daar maar mee moeten leren omgaan. Kan hij/zij dat niet, dan leert hij/zij dat maar. Eigen verantwoordelijkheid (de keerzijde van individuele flexibiliteit, kernpunten in eigenlijk alle rapporten van de Cie Witteveen tot het Pensioenakkoord) is immers steeds meer bepalend. Dat het vroeger anders was en is gecommuniceerd, het zij zo.

Stap 2 is daarna die van keuzes maken. Als je zelf verantwoordelijk bent, kun je dat.

Stap 3 is het vaststellen van keuzes. Deze keuzes zijn in ieder geval de volgende:
-de (opgebouwde) rechten blijven zoals ze zijn (op basis van het huidige FTK, dus met het risico van afstempelen) of niet;
-de toekomstige rechten gaat in het nieuwe systeem, dat dus zachte rechten oplevert, maar wel met eigen keuzes hoe er belegd wordt (met ‘mijn’ pensioengeld);
-ingegane pensioenen wil ik wel of niet zeker stellen (al dan niet gedeeltelijk);
-wel of geen inflatiecorrectie na ingang.

Geen keus is ook kiezen, dan wordt het default verdeeld, 50/50.

Vervolgens hoeven de sociale partners zich alleen maar druk te maken over de hoogte van het pensioen, de pensioenleeftijd en dus de pensioenpremies, deze mogen – dat is immers afgesproken – procentueel niet verder stijgen. De uitvoerders kunnen zich concentreren op het uitvoeren van deze keuzes en de communicatie daarvan. De overheid (wetgever) bepaalt de kaders, in ieder geval van de AOW (dat is namelijk niet iets waarover de sociale partners gaan) en de fiscale kaders voor wat betreft de omkeerregel.

Dit regelen we nog dit jaar. Daarna gaan we serieus onderzoeken hoe het pensioenstelsel er op (middel)lange termijn uit moet zien.

(*) CPB Notitie, 30 maart 2011. Risicoverdeling bij hervorming van aanvullend pensioen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015