Artikel FD Selections.nl: DGA & Pensioen

Ook DGA’s hebben het moeilijk. Soms dubbel zo moeilijk, het bedrijf loopt minder goed, en het pensioengeld hebben ze ook nog eens in hun bedrijf belegd, ze voeren dus ‘eigen beheer’. In hun Werk-BV, maar vaker in de Holding en/of aparte Pensioen-BV. Er zijn er zo’n 150.000 in Nederland met een geschatte (fiscale) verplichting van in totaal € 50 tot 70 miljard.
Wel de fiscale voordelen dus van de aftrekbaarheid van de pensioenpremies, maar niet het ‘verlies’ van de cashflow.

Op vele punten lopen de fiscale en civiele eisen over pensioen uiteen tussen werknemers en DGA’s. Werknemers moeten het pensioen juist buiten het bedrijf van de werkgever opbouwen, DGA’s mogen kiezen. Als pensioenfondsen te weinig in kas hebben dan moeten ze afstempelen, stelt de Pensioenwet. Tot op heden heeft Minister De Jager gesteld dat BV’s niet mogen afstempelen – zonder fiscale gevolgen. Staatsecr. Weekers kondigde echter vorige week – op kamervragen van zijn VVD-genoten - aan dat ook DGA’s gezien ‘de lage dekkingsgraad’ eenmalig, dus op pensioeningangsdatum mogen kiezen voor het afstempelen van hun pensioen. Wel zullen daar strikte eisen aan gesteld worden. Bijvoorbeeld: waar is het geld eigenlijk gebleven? In (te hoge) rekening-couranten, te hoge dividenduitkeringen of echt door slecht beleggingsresultaat in combinatie met de gestegen levensverwachting?
Rekent u erop dat de fiscus 10 jaar ‘teruggaat’ om dat te onderzoeken alvorens ze toestemming geeft.

In België is per 1 juli – vrij plots – de mogelijkheid voor bedrijfsleiders (vergelijkbaar met onze DGA’s) om pensioen in het eigen bedrijf op te bouwen afgeschaft. Zij moeten de toekomstige opbouw bij een professionele uitvoerder onderbrengen. Er zijn in Nederland al meerdere commissies, zowel uit de ‘ambtenarij’ als uit de wetenschap, geweest die hebben gepleit voor afschaffing van eigen beheer of op z’n minst het herijken van deze mogelijkheid.

Nu ook DGA’s in de uitkeringsfase komen, zullen zij zich moeten voorbereiden op een andere (fiscale) kijk op pensioen in eigen beheer. Afschaffing van de faciliteit sec zal nog niet zo’n vaart lopen, maar dat er meer rekenschap moet worden gegeven aan het daadwerkelijk aanwezig zijn – op de pensioendatum – van het pensioengeld, mag logisch zijn. Er rust immers een zware (52%) fiscale claim op het pensioengeld. Het zwaard dat de fiscus in haar hand heeft betekent dan 52% + 20% revisierente als de regels niet juist worden nageleefd. En, het gaat dan om de commerciële voorziening en niet de fiscale. Gezien de lage marktrente ligt die vaak op 1,8 tot 2x de fiscale voorziening.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015