Artikel FD Selections: (on)Zinnige argumenten van gepensioneerden

FD Selections

Op verzoek van een aantal lezers ga ik graag nog eens in op de argumenten die gepensioneerden (blijven) gebruiken in het pensioendebat. Deze zijn namelijk veelal ingegeven op basis van weinig kennis van zaken en een subjectieve – eigen belang dienende – kijk op de problematiek. Dat een goede reactie niet meevalt komt met name door de vaak ‘hap snap’-argumentatie. Ik doe – maar - een poging dus.

Bijvoorbeeld het argument dat de levensverwachting pas vanaf recent fors(er) is gaan oplopen. Als ik dat combineer met de verwachting van ouderen dat jongeren zich solidair blijven opstellen dan is het mijns inziens niet zo moeilijk. Iemand die in 1945 is geboren en vanaf 1970 premie is gaan betalen, heeft dan jaren betaald ervan uitgaande dat we niet zo oud worden. Nu blijkt dat dat wel het geval is, moet de conclusie of zijn dat er dus te weinig premie ís betaald, of dat ze minder pensioen krijgen, of dat we langer moeten werken.

In dat kader is de opmerking dat het met de financiering wel meevalt omdat er niet meer vanaf 25 maar vanaf 21 jaar wordt deelgenomen en dat er ook niet meer tot 60 jaar maar tot 65 jaar wordt betaald, weliswaar juist, maar ook onzinnig. Vanaf 21 worden er namelijk ook pensioenrechten opgebouwd en in het argument dat er tot 65 jaar (of 67) wordt betaald zie ik het argument dat vroeggepensioneerden (incl. VUT) rechten hebben gekregen waarvoor ze nooit hebben betaald?

Het argument dat het meedoen met de pensioenregeling altijd verplicht was, snijdt ook geen hout. Daar zaten de gepensioneerden van nu toch zelf bij? Ergo, de jongeren van nu zaten er in ieder geval niet bij! Typisch argumenten van de (vroege) babyboomgeneratie om problematieken bij de overheid/werkgever(s) neer te leggen, in plaats van eigen verantwoordelijkheid te nemen/accepteren.

Ook de opmerking dat de dekkingsgraad niet berekend moet worden op basis van de mogelijkheid om het pensioen ‘per direct’ over te kunnen dragen aan een derde (verzekeraar) omdat dat toch niet kan gezien de verplichtstelling is natuurlijk een onzinnig argument.

Dan nog maar eens de opmerkingen over de te hanteren rekenrente en de beleggingsresultaten. Als het pensioen is beloofd (en dat stellen ze), dan is mijns inziens zekerheid het devies, en dus een lage rekenrente het uitgangspunt. Dat een fonds ‘een keer een jaar’ 10 of 12% rendement maakt zegt mij niets. Je moet kijken naar het langjarig rendement (en dat is eerder 40/50 jaar dan ‘toevallig’ de goede afgelopen 20 jaar). En dat is echt maximaal 6 a 7%. Als je dan weet dat uit het overrendement (dus boven de lage rekenrente van 2 a 3%), de stijging van de levensverwachting gefinancierd moet worden, de indexatie, de (toenemende) kosten van het kunnen behalen van een goed rendement, de toenemende kosten in het algemeen (gezien overgangsregimes, aanpassingen en dus complexiteit), én de kans op vergelijkbare rendementen de komende decennia gezien de vergrijzende samenleving in combinatie met de economische crisis momenteel, kleiner wordt, dan lijkt mij een reële rekenrente slimmer, dan gokken dat het ‘allemaal wel goed komt’.

Op het argument dat de huidige marktrente kunstmatig (‘en dat is gemeen’) laag wordt gehouden ga ik niet meer in. Het is namelijk zoals het is!

Vervolgens, de te hanteren rekenrente is ‘maar’ een gegeven, je moet ergens van uit gaan. Als je dan kiest voor een hogere rekenrente dan de marktrente, dan gok je dus. Dat is een keus, maar gaat wel ten koste van de zekerheid van jongeren. En dat is mijns inziens juist niet solidair.

Tot slot miskennen de ouderen de gevolgen van de flexibele arbeidsmarkt, de noodzaak van kostenbeheersing (mede door zaken als IFRS) van werkgevers, het feit dat het (arbeidzame) leven echt niet eindigt bij 60-65, maar rustig (parttime) door kan tot 70-75 en de komst van grote groepen ZZP-ers, etc. Kortom, de sociaal-economische maatschappij van nu, die niet meer hetzelfde is als die van de jaren 50/60/70 van de vorige eeuw.

Dat gepensioneerden veel ophangen aan: maar beloofd is beloofd, dat mag en is natuurlijk ook het enige dat ze objectief kunnen. Maar is inmiddels wel flinterdun.

Op verzoek ga ik een volgende keer uiteraard graag in op reacties en/of andere/tegenargumenten!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015