Artikel FD Selections: Pensioen: 2015, 2025 of al eerder?: ?Nederlanders zien pensioen smelten!?

Onlangs stemden medewerkers van Nederlands grootste vliegmaatschappij in met een halvering van hun pensioenrechten. Ook al hun gepensioneerde medewerkers gingen door de knieën: een korting van 30% op hun maandelijkse uitkering per onmiddellijk.

Na jaren van struisvogelpolitiek blijken de ondernemingspensioenfondsen diep rood te staan. Bedrijven vulden jarenlang de tekorten aan, in de verwachting dat het tijdelijk zou zijn. Maar de praktijk blijkt anders. Twintig jaar van economische stagnatie en even zo veel jaren van extreem lage rentes op (staats)obligaties en slinkende winstmarges zijn de oorzaken van een virtueel faillissement van het Nederlandse pensioensysteem. Dus nu zitten de pensioenfondsen van giganten X, Y, Z op een gecombineerd tekort van € 13 miljard. Het pensioenfonds van Nederlands grootste private werkgever A staat € 9 miljard rood.

De Nederlandse PensioenFederatie ontkent overigens dat het Nederlandse pensioensysteem zich in een crisis bevindt. Een paar bedrijven hebben uitkeringen gekort, aldus de organisatie, maar het gaat niet om een trend.

De voorzitter van de werkgeversorganisatie VNW (red: de opvolger van VNO-NCW en MKB) steekt zijn irritatie over de besluiteloosheid van de Nederlandse politici nauwelijks onder stoelen of banken. Zelfs de meerderheid van de bevolking ziet dat zo, want zij vrezen voor hun oudedagsvoorzieningen. Alleen durft geen regering de knoop door te hakken.

Voor alle cursieve woorden mag u Japan lezen. Deze tekst komt rechtstreeks uit Forum (01/13-01-2011, pg 15).

Een vooruitziende blik, onzin, stokerij, wie zal het weten?

Als ik echter eerlijk ben zie ik wel vergelijkingen, met uitzondering dan van de 20 jaar stagnatie. Althans nog niet op dit moment.

Laten we dus gewoon eerlijk en transparant zijn vanaf nu. Met het nieuwe pensioenregister, de beslissingen die dit jaar genomen moeten worden over verhoging van de pensioenleeftijd, afstempelen, governance en wat dies meer zij, is de tijd van struisvogelen echt voorbij.

Willen de echte leiders van ons toekomstige pensioensysteem dus opstaan?

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015