Artikel FD Selections: Pensioen als arbeidsvoorwaarde

Uit onderzoek blijkt dat pensioen ‘pas’ op de 5e plek staat qua belangrijkheid als arbeidsvoorwaarde. Dat is raar, gezien het belang en het geld dat er mee gemoeid is.
Zaken als meer vakantiedagen en flexibele arbeidstijden staan hoger. Gelukkig staan de auto van de zaak en een mobieltje lager.

Mijn conclusie is dan meteen dat dat komt omdat pensioen a. niet zichtbaar is en b. pas op langere termijn speelt. Op zich dus weer logisch dat pensioen niet hoger staat. Toch geeft dit te denken. Want als werkgever investeer je veel in het pensioen van je werknemers, maar dan wil je wel graag dat het rendement oplevert. Dat is nu dus niet het geval. En dat komt doordat het a. niet zichtbaar is en b. pas op langere termijn speelt. Aan die langere termijn kan niet zoveel worden gedaan. Wel aan het zichtbaar zijn.

Hoe gaat het nu en hoe zou het moeten?

Nu weet een werkgever nauwelijks hoeveel pensioenpremie hij betaalt. Niet in totaliteit, en al helemaal niet per werknemer. Dat is al raar. Dat heeft hij dus ook geen enkel gevoel bij de hoogte van zijn pensioeninvestering. Ik zou dat als werkgever wel willen weten. Dus niet alleen de directe loonkosten, en de indirecte, maar vooral ook de pensioenkosten van een werknemer.

Ook een werknemer weet blijkbaar het belang van pensioen niet. Hij krijgt een (begrijpelijk?) UPO, vanaf dit jaar een indexatielabel en kan vanaf 2011 Pensioenregisteren. Echter, daar ziet hij overal alleen uitkeringen, maar geen premie, geen totale waardes etc. (behoudens premieovereenkomsten). Het lijkt mij dus verstandig en nodig dat zowel de jaarlijkse premie wordt gecommuniceerd, en dat dan weer gesplitst in het deel dat de werkgever betaalt (and he, de werknemer, better be happy with that!), en zijn eigen deel (dat hij zich dat realiseert). Ook de ‘waarde’ van zijn opgebouwde pensioen (en zijn te bereiken pensioen) moet dan gecommuniceerd. En nee, behoudend en in pensioenland, wees nou niet meteen bang dat de werknemer dan denkt dat hij die waarde krijgt. Hij snapt echt het verschil wel, dat kan hij ook bedenken bij het verschil tussen bijtelling auto van de zaak en cataloguswaarde!

Kortom, pensioen moet hoger op de ladder. Werkgevers moeten dus beter communiceren en adviseurs moeten daarbij (beter) helpen. Is dat moeilijk? Nee. Kan het dus? Yes, we can!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015